Betonmast vant samspillskontrakt på KA-bygget på NMBU på Ås

Betonmast Østfold vant nylig konkurransen om samspillsentreprise på rehabilitering og tilbygg på det såkalte KA-bygget på NMBU på Ås. Avtalen har en verdi på cirka 60 millioner norske kroner ekskl. mva. Prosjektet omfatter både rehabilitering og tilbygg. Eksisterende bygningsmasse i det gamle KA-bygget på høyskoleområdet på NMBU i Ås skal rehabiliteres og hovedsakelig inneholde kontorlokaler […]


Betonmast utvikler og bygger produksjonsanlegg for Infinitum i Trondheim

Foto av person med arbeidsklær og Betonmast-logo på ryggen som ser ut over en innendørs byggeplass

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt for utvikling og bygging av et nytt produksjonsanlegg for Infinitum i Trøndelag. Kontrakten er en samspillsentreprise med en ramme på om lag 60 millioner kroner ekskl. mva. Betonmast jobber nå sammen med kunden for å finne en egnet tomt i Trondheimsregionen for å prosjektere og utvikle anlegget. Det nye anlegget vil […]


Går til Betonmast Eiendom

Betonmast Eiendom har ansatt Øyvind Moen som ny adm. direktør og Katrine Nyhus som utviklingsdirektør. Moen har 18 års erfaring fra Veidekke og var leder av den norske eiendomsvirksomheten i tre år. Han kommer fra stillingen som konsernsjef i Frigaard Property Group og overtar etter Hans Jørgen Lundby, som etter eget ønske går over i […]


Høye miljømål på Holmlia senter

På Holmlia sør for Oslo er byggingen av Nye Holmlia senter for OBOS godt i gang. Prosjektet har høye miljømål og sertifiseres som BREEAM Very Good. Flere av miljømålene er som tatt rett ut av Betonmasts egen miljøstrategi. Mikkel Dahl Strømstad er BREEAM-AP med ansvar for å holde i miljøfokuset på prosjektet. Betonmast Oslo har […]


Pilotprosjektet «Avfallsfri byggeplass»: Målet er null avfall

Foto av en kvinne og fire menn på en byggeplass

På Landås i Asker har et pilotprosjekt-team som mål å skape Betonmasts første avfallsfrie byggeplass. Fra råstoff til nøkkelen i døra. – Skal vi imøtekomme myndighetenes krav om avfallsfrie byggeplasser innen 2022 og øke vår konkurranseevne i markedet, er vi nødt til å tenke annerledes. Entreprenører som klarer å dokumentere systemer og rutiner som ivaretar dette vil […]


Bygger kontorbygg i Drammen

Illustrasjon av kontorbygg

Betonmast signerte i våres avtale med Eikparken Eiendom om prosjektering og bygging av kontorbygget G5 i Kobbervikdalen sør for Drammen. Kontrakten er en samspillsentreprise med verdi på om lag 56 millioner kroner ekskl. mva. – Etter en god og produktiv periode med utvikling av prosjektet i samspill, ser vi nå frem til byggestart, sier Eskil Thorkildsen, […]


Betonmast skal bygge ytterligere 241 leiligheter på Skårerbyen

Illustrasjon av boligbygg

Betonmast Boligbygg har signert kontrakt med Selvaag Bolig om bygging av 241 leiligheter på Skårerbyen i Lørenskog i Viken. Kontrakten er en totalentreprise med en antatt verdi på om lag 515 millioner kroner, ekskl. mva. Kontrakten gjelder byggetrinn 3 og 4 på Skårerbyen. Betonmast signerte i 2019 en totalentreprisekontrakt om bygging av 238 leiligheter i […]


Betonmast bygger Norges største barneskole på Fjellhamar

Illustrasjon over stort område med skole,idrettshall og uteområder

Betonmast Romerike har signert avtale med Lørenskog kommune om gjennomføring av den nye Fjellhamar skole. Skolen blir Norges største barneskole, og er den hittil største kontrakten for Betonmast. Avtalen er en totalentreprise i partnering med verdi på ca. 1,2 milliarder kroner ekskl. mva. Den nye Fjellhamar skole blir Norges største barneskole, med plass til om […]


Bygger kontorbygg for Avantor i Nydalen

Illustrasjon av kontorbygg med glassfasader

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Avantor om bygging av et kontorbygg i Nydalen i Oslo, Gullhaug Torg 5. Bygget vil få høyt miljøfokus, og skal sertifiseres som BREEAM NOR Excellent. Avtalen er en samspillsentreprise med en verdi på om lag 400 millioner norske kroner, ekskl. mva. Betonmast Oslo har gjennomført flere prosjekter for Avantor […]


Vi øker klimamålene: Skal kutte 65 prosent innen 2030

Betonmast hever nå miljøambisjonene ytterligere. – Vi skal gå foran og ta ansvar som en stor aktør i bransjen, sier miljøsjef Siv Tallang-Vold. Siv står bak Betonmasts ambisiøse miljøstrategi, som lanseres i disse dager. Målet er  å kutte klimagassutslippene fra selskapets byggeaktiviteter med 65 prosent innen 2030 – langt mer enn det Norge som nasjon […]