Betonmast har tatt første stavtak på skianlegget SNØ

Handshake etter signering av Skihallen SNØ. 7 representanter fra byggeherre og BetonmastHæhre i godt humør.

Betonmast Romerike signerte i august avtale med Vinterparken om bygging av det nye innendørs skianlegget SNØ som skal stå ferdig i 2019. Kontrakten er en totalentreprise på 700 MNOK. Etter … [Les mer …]


Betonmast bygger ut Smestad skole

Handshake mellom fem representanter fra Rælingen kommune og BetonmastHæhre etter signering av kontrakt på Smestad skole.

Betonmast Romerike har signert avtale med Rælingen kommune om prosjektering og bygging av Smestad skole. Skolen, som skal stå klar til skolestart 2019, gjennomføres som en totalentreprise på 88 MNOK. … [Les mer …]


Per Erik Skoglund ny daglig leder i Betonmast Telemark

Per Erik Skoglund, ny daglig leder i BetonmastHæhre Telemark

Betonmast Telemark har vunnet flere store kontrakter den siste tiden, og er i godt driv. Fra nyttår blir Per Erik Skoglund ny daglig leder. Han overtar etter Bjørn Anker, som … [Les mer …]


SHA-prisen «Den gylne hjelm» til Betonmast Innlandet for andre gang

SHA-pris til BetonmastHæhre Innlandet. Fra venstre prosjektleder i BetonmastHæhre Andre Skjelstad, Mariann Mydland, HMS-ansvarlig og Reidar Robstad, prosjektleder hos Statsbygg.

Statsbyggs prestisjepris ble delt ut til N-bygg-prosjektet ved NTNU Gjøvik. Prisen blir gitt i ut forbindelse med godt utført SHA-arbeid. Statsbygg deler ut prisen to ganger i året til prosjekter … [Les mer …]


Betonmast bygger 50 leiligheter for Godhavn i Trondheim

F.v.: Prosjektleder Kim Johansen og daglig leder Tom Utvik fra BetonmastHæhre Trøndelag, og daglig leder Øyvind Estenstad og prosjektleder Audun Berdal fra Godhavn.

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt om bygging av 50 leiligheter for Godhavn på Reppetoppen i Trondheim. Etter en vellykket samspills- og utviklingsperiode på ett år er partene nå klare til … [Les mer …]


Innlemming av Tronrud-selskaper i eksisterende Betonmast-selskaper

Tronrud Mjøsbygg fasade

Tronrud Mjøsbygg Innlemmingen av Tronrud Mjøsbygg i Betonmast Innlandet kommer som en naturlig følge av at virksomhetene deler geografisk område. – Med dette styrker vi konsernets satsing i Lillehammer og … [Les mer …]


Betonmast bygger Klosterøya Vest og Notodden barne- og ungdomsskole

Rådmann Svein Aannestad og daglig leder i BetonmastHæhre Telemark, Bjørn Anker tar hverandre i hånden.

Betonmast Telemark har signert kontrakt om bygging av Klosterøya Vest BTR 3 samt rehabilitering av Notodden barne- og ungdomsskole. Kontraktene er totalentrepriser på henholdsvis 133 MNOK og 102 MNOK. Klosterøya … [Les mer …]


Betonmast skal bygge Byporten Sør i Brumunddal

Byporten Sør

Betonmast Innlandet har signert kontrakt på bygging av nytt nærings- og boligbygg i Brumunddal for Mørkvedvegen Handel AS / Byporten Sør AS. Kontrakten er en totalentreprise. Bygget Kontrakten omfatter bygging … [Les mer …]


Betonmast skal utvikle og bygge flytende hotell

flytende hotell

Betonmast Bergen AS har signert en samspillsavtale med Brova Idea AS om utvikling, prosjektering og bygging av et flytende hotell. Hotellet Hotellet vil ha høy standard, og blir på ca … [Les mer …]


Betonmast bygger Posten og Brings logistikksenter i Vestfold

Handshake etter signering av Posten og Brings logistikksenter. Fra venstre:Fra høyre: Henning Aarnes, prosjektleder Posten Norge AS, Eskil Thorkildsen, daglig leder Betonmast Buskerud-Vestfold AS, Edvard Nervik, daglig leder Posten Eiendom Vestfold AS, Torleiv Brennhovd, konsernstab innkjøp Posten Norge AS, Per-Erik Skoglund, markedssjef Betonmast Buskerud-Vestfold AS

Betonmast Buskerud-Vestfold AS, et Betonmast-selskap, har inngått avtale med Posten Eiendom Vestfold AS om prosjektering og bygging av nytt logistikksenter for Posten og Bring på Borgeskogen i Vestfold. Kontrakten er en … [Les mer …]