Bygger utleieieiligheter og barnehage i Stockholmsregionen

Illustrasjon av

Betonmast har inngått avtale med Aderdeen Standard Investments og Ailon Group om en totalentreprisekontrakt for Kvarteret Anholt nord i Stockholm. Ordrebeløpet utgjør om lag 390 millioner svenske kroner. Prosjektet omfatter nybygg av totalt 182 utleieleiligheter med garasjekjeller og barnehage sentralt i Kista. Prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til Miljöbyggnad Silver. Betonmast har allerede et pågående prosjekt […]


Betonmast utvikler ny bydel i Stockholm

Illustrasjon av boligbygg

Betonmast Mälardalen har inngått avtale med HSB Bostad om 152 leiligheter i den nye bydelen Bromstensstaden. Ordrebeløpet utgjør om lag 255 millioner svenske kroner ekskl. mva og er betinget av salg. Stockholm vokser og med det øker også behovet for flere boliger. Bromstensstaden er et viktig bidrag til å nå boligmålet på 140 000 nye […]


Bygger boliger i Stockholmsregionen

Illustrasjonsbilde av boligbygg

Betonmast Mälardalen har signert kontrakt med HSB Södermanland om bygging av leiligheter og rekkehusleiligheter utenfor Södertälje i Stockholmsregionen. Avtalen er en totalentreprise, med en verdi på om lag 185 millioner svenske kroner ekskl. mva. Prosjektet «BRF Idrottsparken» omfatter bygging av totalt 62 leiligheter med underliggende garasjeanlegg samt 24 rekkehusleiligheter. Leilighetene vil omkranse et fellesareal som […]


Inngår avtale om bygging av over 800 studentboliger i Trondheim

Illustrasjon av boligblokker m grøntområder

Betonmast Trøndelag er innstilt av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) for bygging av studentboliger i Trondheim. Prosjektet går nå inn i en samhandlings- og reguleringsfase, med mål om inngåelse av en totalentreprise for bygging innen juni 2022. Verdien på totalentreprisen er foreløpig anslått til om lag 600 – 700 millioner kroner ekskl. mva. […]


Betonmast rehabiliterer Tollgaarden for Entra

Illustrasjon av historisk bygg, kveldsstemning

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Entra ASA om en totalrehabilitering av Tollgaarden i Schweigaards gate 15 i Oslo. Avtalen er en totalentreprise, og prosjektet starter opp i august. Historisk bygg – bærekraftig totalrehabilitering Schweigaards gate 15 har vært brukt av Tolletaten helt siden bygget sto ferdig i 1926. Bygget har blitt restaurert flere ganger […]


Bygger to nye handelsbygg for Vestaksen Eiendom i Drammen

Illustrasjon av kontor- og lagerbygg

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Vestaksen Eiendom om bygging av to handels- og servicebygg i Kobbervikdalen 155 i Drammen. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsum på om lag 55 millioner kroner ekskl. mva. Totalt skal Betonmast bygge ca 4000 m2 BTA fordelt på to bygg. Prosjektet er godt synlig fra E18, og har […]


Rehabiliterer Ås videregående skole for Viken fylkeskommune

Illustrasjon av skolebygg

Betonmast Østfold har signert kontrakt med Viken fylkeskommune om rehabilitering av et bygg på Ås videregående skole. Prosjektet er en totalentreprise med en kontraktsverdi på om lag 60 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet omfatter rehabilitering av Bygg G, et frittliggende bygg fra 1976 på om lag 4 400 m2 BTA på Ås videregående skole. Bygget har […]


Betonmast blåser nytt liv i 100 år gammelt landemerke i Fredrikstad

Neste uke er det salgsstart på Hovedhuset i Veum Park. Med sin karakteristiske jugendstil har det vært et landemerke i området siden 1914. Når Betonmast Eiendom nå gir det nytt liv, gjøres det med respekt og omsorg for historien. Hovedhuset som skal bygges om til 34 leiligheter, har en vakker fontene i front og et […]


Betonmast bygger for Infinitum i Nordland

Foto av mann med hjelm og synlighetstøy

Betonmast Romerike har signert avtale med Infinitum om prosjektering og bygging av et nytt produksjonsanlegg for Infinitum i Bjerkvik utenfor Narvik. Prosjektet er en samspillsentreprise med budsjettsum om lag 47 millioner norske kroner ekskl. mva. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av et nytt produksjonsanlegg for innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Totalt areal er på […]


Betonmast bygger avlastningsboliger for Kristiansund kommune

Illustrasjon av bygg

Betonmast Røsand skal bygge Sommerro avlastningsboliger for barn og unge med nedsatt funksjonsevne for Kristiansund kommune. Prosjektet er en totalentreprise med en kontraktsverdi på om lag 68,5 millioner kroner ekskl. mva. Bygget vil bestå av 8 avlastningsplasser og 2 barneboliger. I tillegg kommer en kriseavlastningsdel, egne rom for dagavlastning og administrasjonsfløy med kontorer, møterom, ansatt-garderober, […]