Nyheter Betonmast Trøndelag

Hvorfor vi trenger flere kvinner i byggebransjen

1. februar 2024

På boligprosjektet Ringve Pluss i Trondheim har tilstedeværelsen av kvinnelige fagarbeidere og voksenlærlinger skapt et bedre arbeidsmiljø. - Kvinnene som søker seg til bransjen er svært motiverte, lærevillige og pliktoppfyllende, men ofte tar de videreutdanning etter fagprøven, sier faglig leder Kai Roger Moen i Betonmast Trøndelag.

For selv om Betonmast har hatt en positiv trend blant kvinnelige fagarbeidere i 2023, er utfordringen ofte at kvinnene går videre med utdanning etter fagprøven, ifølge Moen.

– Det er kjempebra for byggebransjen fordi vi trenger kvinnelige ledere, men vi skulle gjerne ha beholdt dem som fagarbeidere også, sier han.

– Kvinnene som søker seg til bransjen er svært motiverte, lærevillige og pliktoppfyllende, men ofte tar de videreutdanning etter fagprøven, sier faglig leder Kai Roger Moen i Betonmast Trøndelag.

Økte kvinneandelen

Selskapet hadde to kvinnelige voksenlærlinger og én fagarbeider i fjor. Til sammen utgjør disse 0,5 prosent av antall fagarbeidere i Betonmast.

Blant funksjonærer hadde Betonmast 21 prosent kvinnelige funksjonærer i 2023, opp fra 19 prosent året før.

– Dette er et resultat av målrettet innsats og fokus på å tiltrekke oss kvinnelige talenter til ledende posisjoner i våre selskaper, sier HR-direktør Marte Knoph Berg-Eriksen i Betonmast.

– Selv om vi har lykkes godt med å øke andelen kvinnelige funksjonærer, må vi samtidig erkjenne at vi har et stykke å gå før vi kan si oss fornøyd med rekrutteringen av kvinnelige fagarbeidere, legger hun til.

Påvirker arbeidskulturen positivt

De kvinnelige fagarbeiderne på Ringve Plus har personlige og faglige egenskaper som har styrket det psykososiale miljøet på prosjektet, ifølge deres mannlige kolleger. De har blant annet bidratt til høyere trivsel på byggeplassen og lavere sykefravær.

Rakel Steen var skolelei og synes det var artig da hun ble utplassert på byggeplass på videregående. Som første kvinnelige tømrer i Betonmast Trøndelag, kombinerer hun nå arbeidsdager med videreutdanning.

– Det er en lettelse å ha tatt fagbrevet og ha en ordentlig utdannelse i bunnen. Venninner synes det er kult, og noen sier de angrer litt på å ikke ha gått samme vei. Det hadde vært kult om det kom flere kvinner inn i bransjen, sier Rakel.

Rakel Steen i Betonmast Trøndelag kombinerer tømreryrket på Ringve Pluss med videreutdanning.

To voksenlærlinger

I tillegg til Rakel, er det to kvinnelige voksenlærlinger på prosjektet. Ine Brennodden Svendsen jobbet flere år innen psykisk helse, før hun endret kurs og startet som tømrerlærling.

– Jeg fikk behov for å prøve noe mer praktisk, der jeg kunne skape noe og se et konkret, ferdig resultat. Litt tilfeldig fikk jeg muligheten til å prøve meg både som tømrer og betongarbeider, og bestemte meg for at tømrer passet meg bra. Jeg synes tømrerfaget er veldig spennende, sier Ine, og fortsetter:

– Jeg trives veldig godt, og er imponert over hvor imøtekommende alle har vært mot meg, som jo ikke har særlig faglig erfaring. Jeg spør, og de forklarer tålmodig, sier Ine.

Ine Brennodden Svendsen jobbet flere år innen psykisk helse, før hun endret kurs og startet som tømrerlærling.

 

Også Tatiana Gorokhova, som er utdannet yrkesdykker, trives godt i rollen som tømrerlærling i Betonmast Trøndelag.

– Jeg har blitt tatt imot som en i gjengen, noe jeg setter stor pris på. Heldigvis var jeg ikke den første kvinnelige lærlingen, og slapp derfor spørsmål om muskler og hvordan jeg havnet i en mannsdominert bransje. Den eneste utfordringen med å være kvinne på byggeplassen er at du hele tiden leter etter hansker i riktig størrelse, sier hun med et smil.

Les også: Satser på mangfold i prosjektteamet for å lykkes

 

Yrkesdykker og voksenlærling Tatiana Gorokhova (i midten) sammen med voksenlærling Even Frantzen (t.v.) og tømrer Aksel Varøystrand Sundbye.

Tøft med kvinnelig bas

Tømrerbas Tom Kolberg forteller hvordan mangfoldet i teamet har påvirket hele arbeidskulturen positivt.

– Vi mannfolka blir roligere og lunere. Menn er tradisjonelt litt tøffe og harde i huden, mens kvinner ofte er flinkere til å snakke sammen, også om følelser. Det er veldig bra, reflekterer han.

– Det hadde vært tøft hvis vi kunne fått til noen kvinnelige baser etter hvert. Det hadde jeg satt pris på, sier tømrerbas Tom Kolberg i Betonmast Trøndelag.

 

Med sine 16 år i faget, er Kolberg optimistisk til at flere kvinner vil finne sin plass i bransjen. – Det hadde vært tøft hvis vi kunne fått til noen kvinnelige baser etter hvert! Det hadde jeg satt pris på, sier Tom.

Betonmast er overbevist om at økt synlighet av kvinner på byggeplasser vil inspirere flere til å søke seg til bransjen. Selskapet står fast ved målet om å både rekruttere flere kvinnelige fagarbeidere, men også sikre like muligheter for alle. I tillegg er det viktig at skoler og yrkesveiledere anbefaler byggfag som en levedyktig og tiltalende karrierevei for jenter, så vel som for gutter.

– Ved å jobbe sammen mot disse målene, kan vi skape en mer mangfoldig, inkluderende og dynamisk byggebransje. Jeg er overbevist om at det er lønnsomt både for hver enkelt, for selskapet og for samfunnet, avslutter faglig leder Kai Roger Moen.