Inkludering og mangfold

I Betonmast er vi overbevist om at mangfold er med på å styrke vår konkurranseevne og markedsposisjon.

Økt inkludering og mangfold bidrar til å styrke Betonmast sin evne til å lykkes, tilpasse oss endringer og være en attraktiv arbeidsgiver og samarbeidspartner.

I Betonmast jobber vi systematisk med å beholde og utvikle de beste folka ved å trene ledere på å tilrettelegge for en bærekraftig prestasjonskultur og å få ut potensialet til medarbeidere og team med ulik kompetanse og bakgrunn. Vi skal ha en kultur som gjenkjennes av nysgjerrighet og respekt for ulike synspunkter da dette gir økt innsikt, bedre beslutningsgrunnlag og økt innovasjonskraft.

I Betonmast er alle like mye verdt og vi har tydelige mål og retningslinjer for å fremme et godt arbeidsmiljø som gjenkjennes av stolthet, drive og like muligheter for alle. Vi jobber strukturert og systematisk for å gi alle medarbeidere like muligheter. Vi skal bevare og bygge et inkluderende, trygt og godt arbeidsmiljø med nulltorelanse for diskriminering​ og en tydelig konsekvenskultur. Betonmast har etiske retningslinjer som beskriver konsernets prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering. Etiske retningslinjer er forankret i konsernledelsen og en integrert del av lederutviklingen, on-boarding og kulturbygging.


Stolt partner av Diversitas

Betonmast er også med i ulike eksterne nettverk gjennom EBA og Diversitas.

Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Betonmast bidro med å stifte Diversitas høsten 2019 i samarbeid med Mesta, AF Gruppen, Veidekke, Backe, Baneservice og JM Norge.

Nettverket jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, og gjennom deres arbeid bidrar de til å skape en holdningsendring i bransjen og sikre kompetansevekst i årene som kommer.

Betonmast er representert i Diversitas advisory board med konsernsjef og en ansattrepresentant i styret.

 

 

There seem to be no vacancies right now.