Varsling

Varsling av kritikkverdige forhold

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold. Betonmast sine medarbeidere, innleide arbeidstakere, leverandører, samarbeidspartnere og andre oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Varsling hjelper Betonmast med å rydde opp i og unngå slike forhold. Det gjør oss i sum bedre.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Brudd på lover, forskrifter og Betonmasts etiske retningslinjer
  • Korrupsjon, underslag eller andre former for økonomiske misligheter
  • Mobbing, trakassering, diskriminering eller rusmisbruk på arbeidsplassen
  • Feilrapportering eller manipulering av finansiell rapportering
  • Fare for liv og helse, miljøtrusler

Slik varsler du:

Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som en fortrolig opplysning. Varsling kan skje i linjen til nærmeste leder, leder på høyere nivå, e-post til varslingsutvalget eller anonymisert ved bruk av vår eksterne varslingstjeneste levert av BDO. Så langt saken tillater det skal varsler gis informasjon om Betonmasts behandling av varselet og hvilket utfall saken har fått.

Varslingsutvalget i Betonmast består av:

  • Marte Knoph Berg-Eriksen, HR-direktør
  • Bjarne Brendstuen, direktør kvalitet og HMS
  • Lars Fauske, juridisk direktør
  • Agnete Thorne, HMS-leder

Gjengjeldelse er forbudt

Gjengjeldelse mot varsler er forbudt. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at varsler har sagt fra om kritikkverdige forhold.

 

Klikk for ekstern varslingstjeneste (BDO)    Ofte stilte spørsmål om varsling

Varslingsplakat


Kontaktinformasjon

Betonmast

Besøksadresse

Scweigaardsgate 34E
0191 Oslo

Postadresse

Postboks 9416, Grønland
0135 Oslo

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: kontakt@betonmast.no

Fakturainformasjon

There seem to be no vacancies right now.