Varsling

Varsling av kritikkverdige forhold

I Betonmast ønsker vi å ha en kultur preget av åpenhet og trygghet. Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold.  I Betonmast skal det være rom for å si ifra.

Varsling hjelper Betonmast med å rydde opp i og unngå kritikkverdige og uønskede forhold. Alle medarbeidere oppfordres til å varsle om slike forhold. Det gjør oss i sum bedre.

Tjenesten betjenes av BDO og oppfyller alle krav til personvern, informasjonssikkerhet og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Slik varsler du

  • Du kan rapportere til din nærmeste leder, din leders leder, tillitsansvarlig eller andre relevante personer du har tillit til.
  • Om du ikke ønsker å varsle noen av de overnevnte, kan du rapportere din bekymring via vår eksterne varslingskanal, der du kan velge å være anonym dersom det er ønskelig.

Varsle her

Nulltoleranse for gjengjeldelse

Betonmast vil ikke godta gjengjeldelse mot personer som i god tro stiller spørsmål, tar opp en bekymring, rapporterer mistanke om regelbrudd, deltar i intern granskning eller er en del av en varslingssløyfe.

 


Kontaktinformasjon

Betonmast

Besøksadresse

Scweigaardsgate 34E
0191 Oslo

Postadresse

Postboks 9416, Grønland
0135 Oslo

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: kontakt@betonmast.no

Fakturainformasjon