Betonmast bygger kulturhus og svømmehall for Aukra kommune


Bygger Nesset helsesenter i massivtre på Eidsvåg ved Molde


Ny samspillsavtale om bygging av 70 leiligheter for Sandsli Boligutvikling i Bergen


Rehabiliterer tidligere sykehus til helsehus


Betonmast bygger 145 leiligheter på Lillestrøm


Betonmast bygger ut Hoberg skole – byggetrinn 1 for Stange kommune


Betonmast bygger turnhall for Ski kommune


Nå er klyngesamarbeidet i byggebransjen i gang!


Bygger om ankomstsenter i Råde for UDI


Vi arrangerer HMS-fokusuke med 300 samlinger