Store miljøgevinster fra gjenbruk av teglstein på Veum


Bygger om skole til lokaler for helseformål for Averøy kommune


Fra 109 år gammelt auksjonsbygg til trendy italiensk trattoria


Vil gjenbruke så mye som mulig. – Etterlyser over 100.000 brukte teglstein


Rehabiliterer Tordenskiolds gate 5 i Oslo


Innstilt for bygging av Sofiemyr skole


Rehabiliterer Ås videregående skole for Viken fylkeskommune