Betonmast Østfold er innstilt av Nordre Follo kommune for bygging av nye Sofiemyr skole. Verdien på kontrakten er anslått til om lag 210 millioner kroner, ekskl. mva.

Prosjektet omfatter bygging av en ny barneskole som skal erstatte dagens Sofiemyr skole. Skolen skal prosjekteres som en 4-parallell barneskole, med rundt 650 – 785 elever og ca. 90-100 ansatte. Sofiemyr skole skal bygges med passivhusstandard. Prosjektet skal ha som mål å benytte brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget, og oppnå minst 35 prosent klimagassreduksjon sammenliknet med et TEK 17-bygg.

– Sofiemyr skole er et interessant prosjekt der vi får brukt vår kompetanse og erfaring fra flere tilsvarende skolebygg i Østfold og i Follo. Sammen med kunden ser vi frem til å realisere et prosjekt som vil bidra til en bedre skole- og fritidshverdag for både elever og lærere, sier daglig leder Lars Prangerød i Betonmast Østfold.

Foto av mann med verneutstyr
Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold

 

Konsernsjef Jørgen Evensen er stolt av sine kolleger:

– Dette er det tredje skoleprosjektet vår byggvirksomhet i Østfold vinner i konkurranse på kort tid, og det viser at vi har en meget konkurransedyktig entreprenør i Follo og Østfold, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

Foto av mann med verneutstyr
Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast

 

Kontrakten er planlagt gjennomført som en samspillsentreprise i fase 1 med videreføring av samspill til fase 2. Det er likevel åpning for å gå videre til fase 2 med en totalentreprise.

Byggestart er estimert til høsten 2022, med ferdigstillelse januar 2024.