Betonmast bygger nytt akuttmottak på Sykehuset Kalnes


Betonmast Østfold signerte samspillskontrakt for Hovin skole


Signerte kontrakt for bygging av Sofiemyr skole


Rehabiliterer og utvider Mossehallen


Bygger flerbrukshall med innovativt motorikknett i Fredrikstad


Sommerstudent i full sving


Innstilt for bygging av Sofiemyr skole


Betonmast bygger ytterligere et bygg for NMBU på Ås


Rehabiliterer Ås videregående skole for Viken fylkeskommune


Bygger skole på Ås