Nyheter Betonmast Østfold

Betonmast bygger ytterligere et bygg for NMBU på Ås

27. august 2021

Betonmast Østfold har signert avtale om bygging av et kontorbygg på NMBU på Ås. Kontrakten er en samspillskontrakt, og kontraktsummen er på om lag 43 millioner kroner ekskl. mva.

Biovit-bygget er et nytt kontorbygg for de ansatte på institutt for plantevitenskap, Biovit. I en samspillsperiode har Betonmast, Asplan Viak og NMBU sammen funnet fram til gode og bærekraftige løsninger. Bygget blir et lavenergihus, og det forberedes blant annet for installasjon av solcellepaneler. Totalt omfatter prosjektet 1 150 m2.

– Vi ser store synergieffekter med KA-bygget, som Betonmast også bygger for NMBU. På begge prosjekter har vi hatt meget konstruktive samspillsperioder. Når alle kjenner hverandre kan vi utnytte hverandres styrker og videreføre de gode løsningene, samtidig som oppdragsgiver og i stor grad brukerne er de samme. Det gir fordeler som vil komme alle parter til gode.

– Nå gleder vi oss til å komme i gang med byggingen av Biovit-bygget, sier Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.