Hvorfor vi trenger flere kvinner i byggebransjen

For selv om Betonmast har hatt en positiv trend blant kvinnelige fagarbeidere i 2023, er utfordringen ofte at kvinnene går videre med utdanning etter fagprøven, ifølge Moen. – Det er kjempebra for byggebransjen fordi vi trenger kvinnelige ledere, men vi skulle gjerne ha beholdt dem som fagarbeidere også, sier han. Økte kvinneandelen Selskapet hadde to […]


Møller Bil Gardermoen – Verdens første BREEAM-NOR Excellent bilvirksomhet

– Det er gøy å jobbe med en så ambisiøs byggherre, som er villig til å investere i miljø, bærekraft og robuste løsninger, sier miljøsjef i Betonmast Romerike, Camilla Scharning Aaserud. Prosjektet Møller Bil Gardermoen har omfattet bygging av et nytt forhandleranlegg for Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og ŠKODA på totalt 12 000 kvadratmeter fordelt […]


Bygger næringsbygg på Skedsmo

Enkelt tegning av lagerbygg, glassfelt

Godt synlig langs E6 Prosjektet Trondheimsveien 62 omfatter bygging av et tilbygg på 4 500 m2 fordelt over tre etasjer. Bygget vil inneholde verksted, lager og salgslokaler. Selskapet Sortimo, som leverer bilinnredning og bildekor for proffmarkedet, vil være en stor leietaker, mens øvrige leietakere er ikke endelig bestemt. Med nytt bygg vil eiendommen med tilhørende […]


Betonmast Østfold signerte samspillskontrakt for Hovin skole

Hovin skole er en 2-2,5-parallell barneskole, og skoleanleggets eksisterende bygningsmasse er fra 1950-, 1970- og 1990-tallet. Skolen er i dag preget av plassmangel og vedlikeholdsetterslep. Indre Østfold kommune har et mål om å rehabilitere eksisterende skole, bygge en ny parallell samt en ny flerbrukshall*. Det er et mål at skoleanlegget skal bli et attraktivt nærmiljøanlegg […]


Betonmast Oslo utvider Edvard Munch videregående skole

Eksteriør, gammel murbygg, lys i vinduer, blå kveldsimmel

Prosjektet omfatter utvidelse av Edvard Munch VGS inn i arealene til det tidligere Kunstindustrimuseet.  Tiltaket består av rehabilitering og ombygging av i alt 11 600 m2 BTA, hvorav 6 600 m2 BTA i Kunstindustrimuseet – et fredet bygg fra 1903. Mye av rehabiliteringen dreier seg om tilbakeføring og rekonstruksjon av det originale bygget. Den utvidede skolen dimensjoneres […]


Store miljøgevinster fra gjenbruk av teglstein på Veum

Teglstein, vegg, stillas

På Veum utenfor Fredrikstad er Betonmast Eiendom i gang med realiseringen av et stort utbyggingsprosjekt, Veum Hageby. Prosjektet oppføres på den gamle tomten til nedlagte Veum sykehus, og i den forbindelse skal en rekke bygninger rives. Det er estimert en samlet rivningsmasse på 20.000 m2. Les mer om det unike prosjektet på Veum Hageby: Betonmast blåser […]


Bygger om skole til lokaler for helseformål for Averøy kommune

Seks personer, oppstilt, bord, kontrakt

Lokaler til helseformål i kommunen Det gamle skolebygget på Bremsnes skal strippes og bygges opp igjen fra de bærende betongkonstruksjonene. Prosjektet omfatter et nytt dagsenter for psykisk helse, hvor drøye 20 ansatte skal jobbe med behandling, rehabilitering og forebygging i tilrettelagte lokaler. Det blir ulike typer behandlingsrom for både ergo- og fysioterapi, egen kontorfløy for […]


Tildelt spesialskole og barnehage for Oslobygg

Illustrasjon. fugleperspektiv, skolebygg, skolegård

Spesialskole Prosjektet omfatter detaljprosjektering og oppføring av ny skole og barnehage for multifunksjonshemmede med tilhørende utomhusanlegg og samferdselsanlegg. Bygget dimensjoneres for 83 elever fra 1. til 13. trinn, barnehage med fire avdelinger med til sammen 16 barn, og til sammen cirka 150 ansatte. Bærekraft Haukåsen skole skal oppføres som passivhus og Nær Nullenergibygg (nZEB), med […]


Bygger 724 studentboliger i Trondheim

Illustrasjon, fire leilighetsblokker, grønareale, fugleperspektiv, eneboligområde, himmel

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Sit i over to år, hvor vi og våre samarbeidspartnere har utviklet prosjektet slik at det nå endelig kan realiseres, til glede for svært mange av byens studenter. Nok en gang har Betonmast Trøndelag blitt valgt til å gjennomføre et stort og komplekst byggeprosjekt i Trondheim, […]


Bygger næringsbygg for Bane NOR Eiendom og Tema Eiendom på Gjøvik

Næringsbygg, tre bygg, himmel, buss

– Vi er svært fornøyde med å ha landet dette oppdraget, som er Betonmast Innlandets største prosjekt noen sinne. Det siste halve året har vi vært gjennom en produktiv samspillsfase der vi sammen har knadd prosjektet og kommet fram til gode og byggbare løsninger, sier Ståle Kværndal, daglig leder i Betonmast Innlandet. Bærekraftig bygg – […]