Betonmast Innlandet bygger internat og ridehus for Oppland Fylkeskommune

Enkel illustrasjon av et nytt bygg ved siden av et gammelt hovedbygg

Betonmast Innlandet bygger internat og ridehus på Lena-Valle videregående skole for Oppland Fylkeskommune. Internatene bygges som passivhus, med moduler fra Moelven. Prosjektet er en totalentreprise med en verdi på om … [Les mer …]


Betonmast rehabiliterer Dronning Eufemias gate 8 i Barcode for Braathen Eiendom

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Braathen Eiendom om rehabilitering av Dronning Eufemias gate 8 («DEG8»), det første bygget i Barcode. Prosjektet er en samspillskontrakt med en verdi på om … [Les mer …]


Verdens største elektriske gravemaskin på Biri omsorgssenter

Det var en stor dag da verdens største elektriske gravemaskin tok første gravetak på miljøprosjektet Biri omsorgssenter mandag 3. mai. Pressen, ordfører i Gjøvik kommune og Betonmast Innlandets prosjektteam fulgte … [Les mer …]


Betonmast bygger leiligheter i Falsterbo på Sveriges sørspiss

Ïllustrasjon av bygg i tre etasjer med trefasade blant furutrær

Betonnmast Malmö skal bygge 40 nye leiligheter i Falsterbo i Vellinge kommune, helt sør i Sverige. Kontrakten med Sithel Fastigheter er verdt 80 millioner svenske kroner. Brf Öresundsbrisen i Falsterbo … [Les mer …]


Våre unge tømrere lærte elever å bygge småhus

Lærlinger og unge fagarbeidere fra entreprenørbedriftene har vært instruktører for 800 ungdomsskoleelever i Oslo på Småhusprosjektet. Instruktørteam fra 15 entreprenørbedrifter har gjennom våren holdt en rekke todagers kurs for niendeklassinger … [Les mer …]


Vi bygger nytt hotell på The Well

Illustrasjon av et femetasjers bygg som står over et lavere bygg

Betonmast Oslo signerte sist uke kontrakt med Canica om oppføring av et hotell i tilknytning til det velkjente SPA-anlegget The Well på Kolbotn. Prosjektet skal gjennomføres i en samspillentreprise, og … [Les mer …]


Bygger leilighetsprosjektene Meglergården og Villa P for Stor-Oslo Eiendom

Foto av fire menn som tar hverandre i hendene

Betonmast Ringerike har signert totalentrepriseavtale med Stor-Oslo Eiendom for bygging av to prosjekter sentralt plassert på Bekkestua i Bærum. Oppdraget omfatter oppføring av de to leilighetsprosjektene Meglergården og Villa P … [Les mer …]


Bygger ny idrettshall på Lunde barneskole

Illustrasjon av lavt bygg med flatt tak

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Skien kommune om bygging av ny idrettshall på Lunde barneskole i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 55,5 MNOK ekskl. mva. Lunde barneskole i … [Les mer …]


Bygger Skrubben Havn i Kragerø

Illustrasjon av 3-etasjers boligbygg i vannkanten, med bryggeanlegg og småbåter

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Skrubbodden AS om bygging av 43 leiligheter, bryggepromenade og ca 7000 m2 parkeringsanlegg i Kragerø. Kontrakten er en totalentreprise på 169,2 MNOK ekskl. mva. … [Les mer …]


Betonmast Malmö bygger leiligheter i Lund

Betonmast Malmö har vunnet en ny kontrakt i Lund, denne gangen for oppføring av 19 leiligheter i gamlebyen. Kontraktsverdien er på 68 millioner svenske kroner. Betonmast Malmö har signert avtale … [Les mer …]