Betonmast utvikler og bygger produksjonsanlegg for Infinitum i Trondheim

Foto av person med arbeidsklær og Betonmast-logo på ryggen som ser ut over en innendørs byggeplass

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt for utvikling og bygging av et nytt produksjonsanlegg for Infinitum i Trøndelag. Kontrakten er en samspillsentreprise med en ramme på om lag 60 millioner kroner ekskl. … [Les mer …]


Går til Betonmast Eiendom

Betonmast Eiendom har ansatt Øyvind Moen som ny adm. direktør og Katrine Nyhus som utviklingsdirektør. Moen har 18 års erfaring fra Veidekke og var leder av den norske eiendomsvirksomheten i … [Les mer …]


Høye miljømål på Holmlia senter

På Holmlia sør for Oslo er byggingen av Nye Holmlia senter for OBOS godt i gang. Prosjektet har høye miljømål og sertifiseres som BREEAM Very Good. Flere av miljømålene er … [Les mer …]


Pilotprosjektet «Avfallsfri byggeplass»: Målet er null avfall

Foto av en kvinne og fire menn på en byggeplass

På Landås i Asker har et pilotprosjekt-team som mål å skape Betonmasts første avfallsfrie byggeplass. Fra råstoff til nøkkelen i døra. – Skal vi imøtekomme myndighetenes krav om avfallsfrie byggeplasser innen … [Les mer …]


Bygger kontorbygg i Drammen

Illustrasjon av kontorbygg

Betonmast signerte i våres avtale med Eikparken Eiendom om prosjektering og bygging av kontorbygget G5 i Kobbervikdalen sør for Drammen. Kontrakten er en samspillsentreprise med verdi på om lag 56 millioner … [Les mer …]


Betonmast skal bygge ytterligere 241 leiligheter på Skårerbyen

Illustrasjon av boligbygg

Betonmast Boligbygg har signert kontrakt med Selvaag Bolig om bygging av 241 leiligheter på Skårerbyen i Lørenskog i Viken. Kontrakten er en totalentreprise med en antatt verdi på om lag … [Les mer …]


Betonmast bygger Norges største barneskole på Fjellhamar

Illustrasjon over stort område med skole,idrettshall og uteområder

Betonmast Romerike har signert avtale med Lørenskog kommune om gjennomføring av den nye Fjellhamar skole. Skolen blir Norges største barneskole, og er den hittil største kontrakten for Betonmast. Avtalen er … [Les mer …]


Bygger kontorbygg for Avantor i Nydalen

Illustrasjon av kontorbygg med glassfasader

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Avantor om bygging av et kontorbygg i Nydalen i Oslo, Gullhaug Torg 5. Bygget vil få høyt miljøfokus, og skal sertifiseres som BREEAM NOR … [Les mer …]


Vi øker klimamålene: Skal kutte 65 prosent innen 2030

Betonmast hever nå miljøambisjonene ytterligere. – Vi skal gå foran og ta ansvar som en stor aktør i bransjen, sier miljøsjef Siv Tallang-Vold. Siv står bak Betonmasts ambisiøse miljøstrategi, som … [Les mer …]


Betonmast valgt som totalentreprenør for Hov ungdomsskole på Hønefoss

Illustrasjon av skolebygg

Betonmast Ringerike er av Ringerike kommune valgt som totalentreprenør for nye Hov ungdomsskole på Hønefoss. Prosjektet omfatter nybygg av skole og idrettshall på totalt 8 000 kvadratmeter. Prosjektet, som er delt … [Les mer …]