Betonmast bygger ytterligere et bygg for NMBU på Ås

Illustrasjon av skolebygg i fugleperspektiv

Betonmast Østfold har signert avtale om bygging av et kontorbygg på NMBU på Ås. Kontrakten er en samspillskontrakt, og kontraktsummen er på om lag 43 millioner kroner ekskl. mva. Biovit-bygget er et nytt kontorbygg for de ansatte på institutt for plantevitenskap, Biovit. I en samspillsperiode har Betonmast, Asplan Viak og NMBU sammen funnet fram til […]


Klart for bygging av Construction City

Illustrasjoon av kontorområde

AF Gruppen og Betonmast skal bygge næringsklyngen Construction City i Oslo. En entrepriseavtale verdt nær 2, 7 milliarder kroner er nå på plass. Samtidig har OBOS, AF Gruppen og Betonmast signert leieavtaler som sikrer at de tre selskapene flytter hovedkontorene sine til Ulven når det nye bygget står klart. Med flere spennende aktører på vei […]


Stine Aa. Pedersen overtar som daglig leder i Betonmast Oslo

Portrett av kvinne, byggekraner i bakgrunnen

Stine Aa. Pedersen overtar som daglig leder for Betonmast Oslo etter Ole-Bjørn Bakke, som vil rendyrke rollen som konserndirektør i Betonmast. Stine kommer fra stillingen som prosjektleder i Betonmast Oslo, og vant frem i konkurranse med flere andre interne kandidater. – Stine er en av våre mest erfarne og betrodde medarbeidere, og er en meget […]


Kvalitetssikrer kontorbygg på 13400 m² med 3D skanning: – Den største fordelen er tryggheten med å vite at vi bygger riktig

Visste du at opp til 95 prosent av bygde elementer ikke blir kontrollert, og at hvert oversette feil gir gjennomsnittlig 150.000 i ekstrakostnader? På prosjektet Gullhaug Torg 5 (GT5) som Betonmast Oslo bygger for Avantor bruker de 3D skanning til kontinuerlig kvalitetskontroll for å avdekke feil og mangler så tidlig som mulig. – Den største […]


Bygger utleieleiligheter og studentboliger i Stockholm

Illustrasjon av boligbygg med forretningslokaler

Betonmast Mälardalen har inngått avtale med ByggVesta Development AB om bygging av utleieleiligheter og studentboliger i Kista i Stockholm. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 266 MSEK ekskl. mva. Betonmast Mälardalen har inngått avtale med ByggVesta Development AB om bygging av utleieleiligheter og studentboliger i Kista i Stockholm. Kontrakten er en […]


Bygger leiligheter i sentrale Stockholm

Illustrasjon av boligbygg

Betonmast Mälardalen har inngått avtale med eiendomsselskapet Balder om bygging av leiligheter i sentrale Stockholm. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på om lag 225 millioner svenske kroner ekskl. mva. Prosjektet ”Gladan” omfatter riving av eksisterende kontorbygningsmasse, og bygging av 144 leiligheter med tilhørende underjordisk garasje på Kungsholmen. Samlet areal er 12 000 m2. […]


Nå skal en av Norges største byggentreprenører satse tungt i Asker og Bærum

Betonmast Ringerike har endret navn til Betonmast Asker og Bærum, styrker ledelsen og flytter hovedkontoret fra Hønefoss til Sandvika. Målet er å ta en betydelig del av markedet vest for Oslo. – Vi opplever Asker og Bærum som et spennende marked med et stort potensial. Nå vrir vi vår satsing i retning av dette markedet, […]


Bygger utleieieiligheter og barnehage i Stockholmsregionen

Illustrasjon av

Betonmast har inngått avtale med Aderdeen Standard Investments og Ailon Group om en totalentreprisekontrakt for Kvarteret Anholt nord i Stockholm. Ordrebeløpet utgjør om lag 390 millioner svenske kroner. Prosjektet omfatter nybygg av totalt 182 utleieleiligheter med garasjekjeller og barnehage sentralt i Kista. Prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til Miljöbyggnad Silver. Betonmast har allerede et pågående prosjekt […]


Betonmast utvikler ny bydel i Stockholm

Illustrasjon av boligbygg

Betonmast Mälardalen har inngått avtale med HSB Bostad om 152 leiligheter i den nye bydelen Bromstensstaden. Ordrebeløpet utgjør om lag 255 millioner svenske kroner ekskl. mva og er betinget av salg. Stockholm vokser og med det øker også behovet for flere boliger. Bromstensstaden er et viktig bidrag til å nå boligmålet på 140 000 nye […]


Bygger boliger i Stockholmsregionen

Illustrasjonsbilde av boligbygg

Betonmast Mälardalen har signert kontrakt med HSB Södermanland om bygging av leiligheter og rekkehusleiligheter utenfor Södertälje i Stockholmsregionen. Avtalen er en totalentreprise, med en verdi på om lag 185 millioner svenske kroner ekskl. mva. Prosjektet «BRF Idrottsparken» omfatter bygging av totalt 62 leiligheter med underliggende garasjeanlegg samt 24 rekkehusleiligheter. Leilighetene vil omkranse et fellesareal som […]