Betonmast bygger avlastningsboliger for Kristiansund kommune

Illustrasjon av bygg

Betonmast Røsand skal bygge Sommerro avlastningsboliger for barn og unge med nedsatt funksjonsevne for Kristiansund kommune. Prosjektet er en totalentreprise med en kontraktsverdi på om lag 68,5 millioner kroner ekskl. mva. Bygget vil bestå av 8 avlastningsplasser og 2 barneboliger. I tillegg kommer en kriseavlastningsdel, egne rom for dagavlastning og administrasjonsfløy med kontorer, møterom, ansatt-garderober, […]


Årsrapport 2020 for Betonmast

Betonmast har i dag publisert årsrapport for 2020. Den digitale rapporten er tilgjengelig for nedlasting her. 


Bygger Hov ungdomsskole på Hønefoss

Illustrasjon av skolebygg

Betonmast Ringerike har signert kontrakt med Ringerike kommune om bygging av Hov ungdomsskole på Hønefoss, etter samspillfase siden sommeren 2020. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 225 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet omfatter nybygg av skole og idrettshall på totalt om lag 8 000 kvadratmeter. Skolen vil bli bygget som fire paviljonger, […]


Bygger skole på Ås

Illustrasjon av skolebygg i landlige omgivelser

Betonmast Østfold er innstilt av Ås kommune for bygging av Åsgård skole på Ås. Kontrakten er en totalentreprise med en forventet verdi på om lag 330 millioner kroner ekskl. mva. Prosjektet omfatter nybygg av en skole for 784 elever og flerbrukshall, samt parkeringskjeller, totalt 15 200 kvadratmeter. Skolen skal bygges med utstrakt bruk av tre og […]


Bygger ny skole på Averøy

Illustrasjon av skolebygg, perspektiv fra høyde

Betonmast Røsand er innstilt av Averøy kommune som entreprenør for bygging av Averøy barneskole på Averøy på Nordmøre i Møre og Romsdal. Løsningsforslaget har stort fokus på bærekraft, bruk av tre og energieffektive løsninger. Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise, og byggekontrakten er forventet å bli på om lag 150 millioner norske kroner, ekskl. mva. […]


Bygger ny friidrettsarena i Göteborg

Illustrasjonsbilde idrettsarena

Betonmast Göteborg har signert en avtale med idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad om bygging av en ny friidrettsarena i bydelen Björlanda i Hisingen nord for Göteborg. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 47 millioner svenske kroner. Den nye friidrettsarenaen vil bli et viktig anlegg for innbyggerne på Hisingen, Sveriges fjerde […]


Inngår samarbeidsavtale om sentrumsutvikling i Nittedal

Portrettfoto av mann

Betonmast Eiendom har inngått en samarbeidsavtale med grunneier Even Stovner om sentrumsutvikling i Nittedal nord for Oslo. Avtalen gjelder et samarbeid som har som intensjon at partene skal videreutvikle Rotnes-området i Nittedal som er dagens sentrum i Nittedal. Kommunen har i lengre tid planlagt at området skal utvikles til «nye» Nittedal sentrum, med både bolig, […]


Bygger nytt kontorbygg i Drammen

Illustrasjonsbilde av kontorbygg

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Gråterudveien Næringspark AS om bygging av et moderne kontorbygg i Kobbervikdalen sør for Drammen. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsum på om lag 110 millioner kroner ekskl. mva. Totalt vil kontorbygget by på ca. 6 200 m2 topp moderne kontorlokaler fordelt på to sammenkoplede bygningskropper, med underliggende garasjeanlegg […]


Matilde Belsvik er Betonmasts nye NysgjerrigPer

Matilde Belsvik (25) har fått den spennende åremålsstillingen som Betonmast-konsernets «NysgjerrigPer 2021». Som NysgjerrigPer skal Matilde være Betonmast-konsernets utforsker av innovative og digitale løsninger på deltid i et år. Stillingen ble lansert i 2020 for å forsterke nysgjerrighet, nytenking og innovasjonslyst i Betonmast. Dette har vært en suksess, og har resultert i mange nye løsninger […]


Rehabiliterer næringsbygg i Oslo

Illustrasjon av kontorbygg

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Anthon B Nilsen Eiendom AS om rehabilitering av et næringsbygg i Oslo sentrum. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsum på om lag 200 millioner kroner ekskl. mva. Kontrakten gjelder Øvre Vollgate 13 i Oslo sentrum. Bygget står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Eksisterende bygningsmasse skal strippes helt […]