Vil gjenbruke så mye som mulig. – Etterlyser over 100.000 brukte teglstein

  Se video lenger ned i saken. Trondheim Katedralskole, populært kalt «Katta», ble grunnlagt omkring 1152 og er en av Norges eldste skoler. Når Trøndelag fylkeskommune og Betonmast Trøndelag rehabiliterer og bygger om den ærverdige skolen, har de store ambisjoner for gjenbruk og bærekraft. Prosjektet skal kutte klimagassutslipp med totalt 45 prosent sammenlignet med et […]


Godt samarbeid gir vellykket og bærekraftig prosjekt på RS Noatun i Horten

Bygning, 2 etasjer, blå himmel, vann, høst, trær

– Gjennom flere års godt samarbeid, har vi lært hverandre å kjenne. Området rundt RS Noatun med de tre byggene er utviklet i tett samspill, og har oppnådd bærekraftige, konstnadsbesparende, energivennlige og optimale tekniske løsninger. Vi har vektlagt god kommunikasjon, påvirkningsmuligheter, involvering, åpenhet og tillit for å få et vellykket prosjekt. Det har vi i […]


Betonmast Eiendom og GOBB går sammen med Gjøvik Skofabrikk og utvikler tomt sentralt i Gjøvik

Birdsview, utstnitt bysentrum

God erfaring med samarbeid mellom partene Prosjektet blir gjennomført av Betonmast Eiendom og Gjøvik og Omegn boligbyggelag (GOBB), i samspill med entreprenørselskapet Betonmast Innlandet og Gjøvik Skofabrikk. Gjøvik Skofabrikk deltar aktivt i samarbeidet fram mot regulering og særlig med hensyn til utvikling av næringsarealer og sko-/idrettsmuseum. Betonmast Eiendom og GOBB kan se tilbake på mange […]


Tre inn i et av Nordens mest bærekraftige kontorbygg

Kontorbygget oser av kvalitet, miljøtenkning og treverk. Bygget har hatt svært høye miljøambisjoner og klassifiseres som BREEAM-NOR Outstanding, som er det høyeste sertifiseringsnivået innen miljø. Alt fra transport til byggeplass, interiør, kunst, personalrestaurant og egen sykkelheis preger den gjennomgående tanken som handler om gjenbruk, miljø og bærekraft. Bygget har heller ikke en eneste bilparkeringsplass, men over […]


Nye Hov ungdomsskole sparer klimaet for 770 tonn CO2 årlig

Et skolebygg har sjelden vært nærmere naturen. Prosjektet er organisert som fire paviljonger mot syd og sydvest, samlet rundt skolens sentrale fellesrom og med flerbrukshallen som anleggets rygg inn mot terrenget i nordøst. Når skolen åpnes 1. mars, skal den huse ca. 375 elever. Tidlig involvering ga gode løsninger – Vi startet utvikling av ungdomsskolen […]


Bygger ytterligere to bærekraftige bygg for Møller på Gardermoen

Illustrasjon, lav bygning

Bærekraft Betonmast er allerede i gang med byggingen av et nytt bilforhandleranlegg for samme oppdragsgiver på området. I likhet med forhandleranlegget har også byggetrinn 2 et høyt fokus på bærekraftige løsninger. Prosjektet er planlagt utført i energiklasse A og skal sertifiseres i henhold til EUs taksonomi. Byggetrinn 2 omfatter oppføring av et dekkhotell og et lakkskadeverksted, […]


Signerte kontrakt for bygging av Sofiemyr skole

Skolebygg, fugleperspektiv

Betonmast Østfold har signert kontrakt med Nordre Follo kommune for bygging av nye Sofiemyr skole. Kontrakten er en samspillskontrakt, med anslått kontraktsverdi på om lag 390 millioner kroner, eksklusiv mva. Prosjektet omfatter bygging av en ny barneskole som skal erstatte dagens Sofiemyr skole. Skolen skal prosjekteres som en fire-parallell barneskole, med plass til 784 elever […]


Bygger bolig for Silje og Ole Gunnar Solskjær

Illustrasjon, moderne bolig, funkis, hvitt, vannkanten, bølger, dramatisk

Silje og Ole Gunnar Solskjær skal bygge ny bolig i Kristiansund. De har lenge hatt et ønske om å bygge seg en bolig i hjembyen, og etter en samspill- og utviklingsfase sammen med Betonmast Røsand og Arkitekt Sunniva N. Rosenberg, har arbeidet nå resultert i et flott prosjekt Silje og Ole Gunnar Solskjær ønsker å […]


Betonmast Røsand vant prestisjetung klimapris

– Betonmast Røsand er et forbilde og gir et viktig bidrag til omstillingen til sirkulærøkonomi og frem mot lavutslippssamfunnet, sa statsforvalter Else-May Norderhus. For å motivere til klimaomstilling i Møre og Romsdal, deler Statsforvalteren årlig ut Klimasnuprisen. Prisen skal deles ut som påskjønning for særlig engasjement og resultat i arbeidet med klimavennlig omstilling i Møre […]


Bygger Trøndelags beste betongavdeling

Menn i verneutstyr, utendørs, byggeplass, byggekran, blå himmel

I 2021 besluttet Betonmast Trøndelag å bygge opp et eget betonglag. Ambisjonen var klar: Betonmast skulle ha Trøndelagsregionens beste betongavdeling. I følge faglig leder Tor Aadahl er selskapet på god vei. – Vi har allerede fått på plass 14 nye medarbeidere, og flere er på vei inn. Vi har signerte kontrakter per nå som gir […]