Bygger ny skole på Averøy

Illustrasjon av skolebygg, perspektiv fra høyde

Betonmast Røsand er innstilt av Averøy kommune som entreprenør for bygging av Averøy barneskole på Averøy på Nordmøre i Møre og Romsdal. Løsningsforslaget har stort fokus på bærekraft, bruk av tre og energieffektive løsninger. Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise, og byggekontrakten er forventet å bli på om lag 150 millioner norske kroner, ekskl. mva. […]


Bygger ny friidrettsarena i Göteborg

Illustrasjonsbilde idrettsarena

Betonmast Göteborg har signert en avtale med idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad om bygging av en ny friidrettsarena i bydelen Björlanda i Hisingen nord for Göteborg. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 47 millioner svenske kroner. Den nye friidrettsarenaen vil bli et viktig anlegg for innbyggerne på Hisingen, Sveriges fjerde […]


Inngår samarbeidsavtale om sentrumsutvikling i Nittedal

Portrettfoto av mann

Betonmast Eiendom har inngått en samarbeidsavtale med grunneier Even Stovner om sentrumsutvikling i Nittedal nord for Oslo. Avtalen gjelder et samarbeid som har som intensjon at partene skal videreutvikle Rotnes-området i Nittedal som er dagens sentrum i Nittedal. Kommunen har i lengre tid planlagt at området skal utvikles til «nye» Nittedal sentrum, med både bolig, […]


Bygger nytt kontorbygg i Drammen

Illustrasjonsbilde av kontorbygg

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Gråterudveien Næringspark AS om bygging av et moderne kontorbygg i Kobbervikdalen sør for Drammen. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsum på om lag 110 millioner kroner ekskl. mva. Totalt vil kontorbygget by på ca. 6 200 m2 topp moderne kontorlokaler fordelt på to sammenkoplede bygningskropper, med underliggende garasjeanlegg […]


Matilde Belsvik er Betonmasts nye NysgjerrigPer

Matilde Belsvik (25) har fått den spennende åremålsstillingen som Betonmast-konsernets «NysgjerrigPer 2021». Som NysgjerrigPer skal Matilde være Betonmast-konsernets utforsker av innovative og digitale løsninger på deltid i et år. Stillingen ble lansert i 2020 for å forsterke nysgjerrighet, nytenking og innovasjonslyst i Betonmast. Dette har vært en suksess, og har resultert i mange nye løsninger […]


Rehabiliterer næringsbygg i Oslo

Illustrasjon av kontorbygg

Betonmast Oslo har signert kontrakt med Anthon B Nilsen Eiendom AS om rehabilitering av et næringsbygg i Oslo sentrum. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsum på om lag 200 millioner kroner ekskl. mva. Kontrakten gjelder Øvre Vollgate 13 i Oslo sentrum. Bygget står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Eksisterende bygningsmasse skal strippes helt […]


Utbedrer veinettet på Hisingsleden i Göteborg

Oversiktsbilde av trafikkmaskin

Betonmast Anläggning har inngått kontrakt med Trafikverket om en totalentreprise for den sørlige delen av veistrekningen Hisingsleden i Göteborg. Kontrakten omfatter blant annet utvidelse av eksisterende vei og bygging av tre broer og en trafikkmaskin. Kontraktsummen er på om lag 123 millioner svenske kroner ekskl. mva. Veistrekningen Hisingsleden bygges om for å bli mer trafikksikker […]


Betonmast styrker posisjonen i Göteborg

Foto av to personer med synlighetstøy med ryggen til

Betonmast Göteborg kjøper aksjene i AF Bygg Göteborg og styrker dermed posisjonen i Göteborgsregionen. Begge selskapene er en del av samme konsern, AF Gruppen, og den planlagte sammenslåingen skal skape en større og sterkere aktør, med muligheten til å ta på seg større og mer komplekse oppdrag. Det sammenslåtte selskapet vil bestå av 70 medarbeidere, […]


Bygger ytterligere et kontorbygg for Realinvest på Leangen i Trondheim

Illustrasjon av kontorbygg

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt med med Realinvest AS om oppføring av ytterligere et nytt kontorbygg på Leangen i Trondheim. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 150 millioner kroner, ekskl. mva. Prosjektet omfatter bygging av et nytt kontorbygg på Leangen, denne gang i Falkenborgveien 36. Totalt blir prosjektet på ca 9500 […]


Bygger ytterligere et byggetrinn på Reppetoppen for Godhavn

Illustrasjon av boligbygg, kveldsstemning

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt med Godhavn Utbygging AS om bygging av 55 leiligheter i det sjette og siste byggetrinnet på Reppetoppen i Trondheim. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsum om lag 93 millioner kroner ekskl. mva. – Vi er meget godt fornøyde med å inngå en avtale med Godhavn om nok et byggetrinn […]