Betonmast setter fokus på helse, arbeidsmiljø, sikkerhet (HMS) og sprer glede gjennom SMIL-kampanjen i årets Fokusuke. Den dedikerte uken har som mål å ytterligere styrke arbeidsmiljøet og sikkerheten på tvers av selskapets prosjekter.

Totalt involverer fokusuka rundt 500 medarbeidere i Betonmast, samt 3000 personer hos over 600 underentreprenører og samarbeidspartnere. Fellesskapet på byggeplassen legger grunnlaget for sikkerhetsarbeidet. Deling av kunnskap og erfaringer er nøkkelen for å nå målet om at alle skal komme TRYGT HJEM.

Hver dag har sitt tema

I løpet av Fokusuka blir dagene dedikert til ulike temaer. HMS-leder Håvard Vibe i Betonmast sier:

– I Betonmast tror vi at deling av kunnskap og kompetanse er avgjørende for en sterk sikkerhetskultur. Å nå målet om at alle skal TRYGT HJEM avhenger av dette. I år fokuserer vi på temaer som løfter sikkerhet, miljø og kvaliteten på våre prosjekter. Det overordnede temaet i uka er hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker våre byggeplasser, og hver enkelt kollegas sikkerhetsadferd. Dette blir gjennomgående også når vi snakker om hvordan vi håndterer strøm, støv, stillaser eller lifter på byggeplassen, forteller Vibe i Betonmast.

Sprer glede og anerkjennelse med SMIL

En særlig betydningsfull komponent av Fokusuka er SMIL-kampanjen, som ble lansert i fjor med en imponerende deltakelse. Kampanjen, som fremhever viktigheten av å gi positive tilbakemeldinger og anerkjenne ekstra innsats, resulterte i mange SMIL-sjokolader til enkeltpersoner som hadde gjort en bemerkelsesverdig innsats.

 

– Vi vet alle hvordan et smil og en positiv tilbakemelding påvirker oss. Vi føler oss inkludert og at vi blir lagt merke til, sier han. – Derfor oppfordrer vi alle i Betonmast-fellesskapet til å praktisere dette også i år.

– Å bry seg er smittsomt. Vi ønsker en kultur der kolleger bryr seg, sier fra og tar vare på hverandre. Dette gjør vi gjennom å snakke sammen, se hverandre og dele erfaringer om mulige farer og gode løsninger. Det handler ikke om å ta noen for feil, men om å heie på hverandre, sier Vibe entusiastisk.

 

 

Inkluderende sikkerhetskultur

Årets Fokusuke tar også et stort skritt mot inkludering. Betonmasts tradisjonelle tilnærming med inkludering av underentreprenører har nå blitt styrket ved å inkludere dem språklig gjennom varierte plattformer, inkludert appen Motimate. Dette sikrer bred deltakelse og engasjement i et flerkulturelt arbeidsmiljø.

Digital deltakelse, i tillegg til fysiske møter og tolkebistand, er hovedmetoden. En sentral løsning i dette er Motimate, som har spilt en avgjørende rolle, spesielt i vårt flerkulturelle arbeidsmiljø. Muligheten til å nå medarbeidere og underentreprenører på deres eget språk – norsk, engelsk, polsk, litauisk og latvisk – har vært en betydningsfull tilpasning som fremmer bredere deltakelse og engasjement, fortsetter Vibe.

Effekt i lange linjer

– Det som er spesielt gledelig med Fokusuka, er at vi i helseundersøkelser nå ser positive resultater innen temaer vi har hatt de siste årene. Bevisstheten hos våre medarbeidere og underentreprenører har endret seg i etterkant av bevisstgjøringen i fokusukene. Det gjelder både hørsel og holdning til å håndtere farlige kjemikalier – to av temaene vi har arbeidet med over tid.

– Vi ser frem til en fokusuke der vi sammen skal heve sikkerheten på byggeplassen, og sikre at alle kommer trygt hjem fra byggeplassen, avslutter Vibe.