HMS

Betonmast skal være en sikker arbeidsplass hvor de ansatte føler seg trygge og ivaretatt. Vårt overordnede mål er at alle som har Betonmast som sin arbeidsplass skal komme trygt hjem hver dag. Vårt ansvar gjelder både internt i hele konsernet og eksternt i områdene vi driver vårt virke i. Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende i alle arbeidsprosesser fra planleggingsstart, gjennom hele driftsperioden og som en del av prosjektevalueringen til avsluttede prosjekter. Betonmast har egne HMS-ansvarlige på hvert prosjekt. Vi jobber for å involvere våre medarbeidere på alle nivåer i dette arbeidet for å skape forståelse for at vi alle har et ansvar for at alle kommer trygt hjem. 


Betonmasts HMS-mål

Vårt mål er, enkelt og greit, at alle skal komme trygt hjem og at vi ikke skal ha noen skader. Det er riktignok et ambisiøst mål, og naturligvis et mål som ikke automatisk nås ved at vi vedtar det. Alle nivåer i Betonmast-gruppen må bidra så godt de kan får å nå målet, både ved tilrettelegging, i utførelsen av arbeid og med ekstra oppmerksomhet på forhold som kan føre til uhell og uønskede hendelser.

  • Alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell eller ytre miljø.
  • Betonmast skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, både internt i bedriften og i sitt forhold til oppdragsgiver, samarbeidspartnere og leverandører.
  • All aktivitet skal foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  • Alle skal ha tilstrekkelig opplæring og kunnskap om det arbeidet de skal utføre.
  • Betonmast skal kontinuerlig arbeide med å redusere faren for ulykker og nestenulykker.


Vi tar vare på våre medarbeidere

Våre medarbeidere er våre viktigste ressurser. De skal føle at Betonmast ivaretar deres helse og sikkerhet. HMS-arbeidet i selskapet skal bidra til en kultur som gjør at den enkelte føler ansvar både for egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å nå målene blir gjennomført. Ingenting er viktigere enn at alle som arbeider på våre prosjekter kan reise uskadet hjem fra jobb. Vi jobber derfor nøye med å kartlegge HMS-risikoområder slik at vi alltid er i forkant av utfordrende situasjoner.


Et godt arbeidsmiljø

Betonmast legger vekt på å skape et inspirerende arbeidsmiljø med store muligheter for personlig og karrieremessig utvikling, uansett hvilket faglig utgangspunkt du har. Mange av konsernets ledere har startet som lærlinger og gått gradene i selskapet. Dette er en stor styrke når det gjelder å kunne se helheten i et byggeprosjekt og finne løsninger på de utfordringer som måtte dukke opp. Betonmast dyrker også et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av fellesskapet og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.