Betonmast bygger Norges største barneskole på Fjellhamar


Gjør endringer i konsernledelsen


Betonmast bygger 145 leiligheter på Lillestrøm


Betonmast utvikler hotell på Snøporten for Thon


Bygger resirkuleringsanlegg for Infinitum


Har signert partneringavtale om Norges største barneskole


Betonmast-prosjekt hedret med pris


Betonmast bygger næringsbygg på Berger


Betonmast har tatt første stavtak på skianlegget SNØ


Betonmast bygger ut Smestad skole