Betonmast Romerike har signert kontrakt med Viridis Gardermoen AS (Møller Eiendom og Stokke Industri) om bygging av ytterligere bilbygg på Gardermoen, denne gang et dekkhotell og et lakkskadeverksted. Kontrakten for byggetrinn 2 er på om lag 65 millioner kroner, eksklusiv mva.

Bærekraft

Betonmast er allerede i gang med byggingen av et nytt bilforhandleranlegg for samme oppdragsgiver på området. I likhet med forhandleranlegget har også byggetrinn 2 et høyt fokus på bærekraftige løsninger. Prosjektet er planlagt utført i energiklasse A og skal sertifiseres i henhold til EUs taksonomi.

Byggetrinn 2 omfatter oppføring av et dekkhotell og et lakkskadeverksted, totalt om lag 3 300 m2. Byggene utføres med betonggulv, stålbæring og sandwich-vegger.

Kompetent prosjektteam

– Jeg er meget fornøyd med at vi nå også har blitt enige om gjennomføring av de siste byggene på dette flotte og fremtidsrettede bilanlegget for Møller. Vi har et kompetent og heltent prosjektteam som allerede er godt i gang med å forberede oppstart av nytt skadesenter og dekkhotell, sier Svein Rennan, daglig leder i Betonmast Romerike.

Prosjektering og bygging er allerede i gang, og forventet overlevering er i desember 2023.

Betonmast Romerike bygger nå dekkhotell og lakkskadeverksted, samt et bilforhandleranlegg for Møller på Gardermoen. Illustrasjon: Meinich Arkitekter