Betonmast Romerike har inngått avtale med Møller Eiendom og Stokke Industri om bygging av et bilanlegg ved Oslo Airport City på Gardermoen. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 220 millioner kroner, ekskl. mva.

Bærekraft

Prosjektet omfatter bygging av et nytt forhandleranlegg for Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og ŠKODA på totalt 12 000 kvadratmeter fordelt over to plan. Forhandleranlegget er planlagt utført i energiklasse A og skal sertifiseres i henhold til EUs taksonomi for bærekraftige bygg og BREEAM-NOR Very Good. Bygget planlegges oppført med bruk av tre i bærende konstruksjoner.

– Betonmast verdsetter byggherrer med tydelige miljøambisjoner, så dette prosjektet passer oss godt. Vi ser frem til et godt samarbeid og gleder oss til å ta fatt på jobben, sier Svein Rennan, daglig leder i Betonmast Romerike.

Modulbasert

Møller Bils nye forhandleranlegg på Gardermoen skal bli et prosjekt hvor det prøves ut en ny og modulbasert måte å bygge på. Modulsystemet er bygget opp slik at virksomheten skal kunne konvertere arealer enkelt; modulene skal kunne konverteres mellom parkering, salgsareal, verksted, kontor og utlevering. Anlegget skal også være forberedt for utvidelser med opptil to etasjer ekstra med det samme modulbaserte systemet. Dersom bilvirksomheten i fremtiden flyttes til en annen lokasjon, kan bygget konverteres til logistikkvirksomhet eller kontor.

– Dette kommer til å bli neste generasjons bilanlegg med stort fokus på bærekraftige løsninger, fleksibilitet og optimal drift. Vi ser virkelig frem til å utvikle dette prosjektet sammen med Betonmast, sier Thomas Sletten, styreformann i Viridis Gardermoen AS.

Konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast gratulerer sine kolleger på Romerike:

– Betonmast Romerike har over tid etablert seg som den ledende entreprenøren i sitt marked. Dette er et flott og fremtidsrettet prosjekt, og jeg er veldig stolt av kollegaene våre i Betonmast Romerike, sier Jørgen Evensen.

Byggestart er estimert til tredje kvartal 2022, med overlevering i fjerde kvartal 2023.

To menn tar hverandre i hendene over et kontorbord
Thomas Sletten, styreleder i Viridis Gardermoen AS og Svein Rennan, daglig leder Betonmast Romerike er fornøyd med signering av kontrakt. Foto: Knut Alexander Næss, Møller Eiendom.