Bærekraft

Betonmast er et stort konsern med et lokalt fokus. Med det har vi et ansvar for å bidra til utviklingen av bærekraftige samfunn. Vi skal påse at det vi utfører i dag er i tråd med FNs bærekraftsmål, og at våre løsninger er positivt for nåtidens og fremtidens generasjoner. Våre løsninger og måten vi jobber på, skal gi miljømessige, sosiale og økonomiske gevinster for fremtiden, både globalt og lokalt.


Helse, miljø og sikkerhet

I vårt arbeid skal vi ivareta sikkerheten, vårt arbeidsmiljø og helsen til våre arbeidere. Det er vår første prioritet. Alle skal komme trygt hjem fra våre byggeplasser. En god HMS-kultur er viktig for en bærekraftig utvikling i bransjen. Les mer om vårt HMS-arbeid her. 


Miljø

Betonmast bygger fremtidens bygg. Det vi bygger i dag skal komme mange fremtidige generasjoner til gode. Derfor har vi valgt å satse på miljø, og vår miljøkompetanse. Vi legger til rette for miljøvennlig bruk og drift for mange år frem i tid. Å ta vare på miljøet i vårt arbeid på byggeplassen, og i byggets kvaliteter, mener vi er vesentlig for en bærekraftig utvikling. Les om vår satsing på miljø her. 


Digitalisering

For å effektivt gjennomføre prosjekter med bærekraftige gevinster, har vi valgt å satse på digitalisering. Her ligger det mange muligheter for løsninger som fremmer sikkerheten og helsen hos våre medarbeidere. Digitaliseringen hjelper oss i planleggingen av fremtidens miljøløsninger og effektiviserer byggeprosessen. Dette er i tråd med vår bærekraftige utvikling. Les om Betonmasts satsing på digitalisering her. 


Samfunnsansvar

I Betonmast bryr vi oss både om det vi gjør og måten vi gjør det på. Byggene våre er produsert på en mest mulig ansvarlig måte. Vi legger vekt på ressurs- og energieffektivitet, minst mulig påvirkning på klima og miljø, har respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, og følger selvsagt gjeldende lover og regler. Betonmast er ikke bare en forretningsvirksomhet, men også en samfunnsinstitusjon som skal bidra til ansvarlig og etisk verdiskapning. Samfunnsansvar er derfor knyttet tett opp mot kjernevirksomheten til Betonmast.