Bærekraft


Betonmast satser på miljøet

Byggebransjen gjennomfører en grønn revolusjon, og i tråd med den pågående satsingen mot lav miljøbelastning innfører Betonmast en konkret miljøstrategi.


Visjon

Betonmast er et miljøorientert selskap. Vi jobber for å ha en minimal negativ påvirkning på det lokale og globale miljøet.

Miljøsatsingen i Betonmast medfører at selskapet ligger i forkant, og er forberedt når nye krav stilles til bransjen. Samtidig skal tiltakene tydeliggjøre at vi tar samfunnsansvar overfor omgivelser og medarbeidere. Dette skal gjøre Betonmast til en foretrukket samarbeidspartner for miljøprosjekter.


Grønn tråd – vår miljømodell

Betonmasts miljømodell, Grønn tråd, systematiserer miljøarbeidet og forenkler det å bygge grønt. Ved hjelp av velutviklet miljøledelse, lokale miljøkunnskaper og sentrale nøkkelpersoner skal vi sikre en grønn tråd gjennom hele prosjektet. Med utgangspunkt i denne miljømodellen kan Betonmast tilby partnerskap i forprosjekter, hvor vi gir trygg veiledning og presenterer riktige miljøvalg og effektive tekniske løsninger.

Vi vil vurdere bærekraftige løsninger og livssykluskost (miljøbelastning og kostnader) når valg tas. Dette gjelder både materialbruk, holdbarhet og energiforbruk gjennom hele byggeprosjektet. Den mest energivennlige strømmen er den vi ikke bruker. Ved teknisk styring og gode løsninger kan vi optimalisere byggene våre slik at de har minst mulig energiforbruk. Når bygget er ferdig, gir vi god brukeropplæring og bistand til innregulering for at det skal bli minst mulig energiforbruk i driftstiden. For utbygger blir resultatet gode miljøløsninger, et godt produkt og god økonomi.