Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvordan vår virksomhet påvirker menneskene, miljøet og samfunnet rundt oss. Betonmast er ikke bare en forretningsvirksomhet, men også en samfunnsinstitusjon som skal bidra til ansvarlig og etisk verdiskapning. Samfunnsansvar er derfor knyttet tett opp mot kjernevirksomheten til Betonmast.

Som forretningsvirksomhet skal Betonmast skape verdier for sine eiere, ansatte og kunder gjennom god ledelse og forbilledlig forretningsskikk. Som samfunnsinstitusjon skal Betonmast bidra til å skape et bedre samfunn gjennom etisk forsvarlig drift. Vi stiller derfor høye miljøkrav til vår virksomhet, og systematiserer miljøarbeidet gjennom vår miljømodell: Grønn tråd. Vår virksomhet har også et særlig ansvar for de fotavtrykkene vi setter i lokalsamfunnet, og vi søker alltid å spille på lag med lokale aktører. Betonmast jobber aktivt mot korrupsjon, og har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon i hele vår virksomhet fra lokale kontorer til nasjonale avtaler. Vi jobber også for et ansvarlig arbeidsliv med gode arbeidsbetingelser hvor ingen føler seg diskriminert.

 


Betonmast satser på lærlinger

Byggebransjen har store utfordringer innen rekruttering, og mange unge opplever at det mangler lærlingplasser. Betonmast tar ansvar for å sikre ettervekst i bransjen, og tilbyr fagopplæring til både unge og voksne.

Flere av selskapene i Betonmast har i mange år vært foregangsbedrifter når det gjelder å ta inn lærlinger og gi dem god og seriøs opplæring i håndverksfagene. Mange av disse lærlingene er ressurser i selskapene den dag i dag.