Miljø

Vi har fremtidens miljøkompetanse

Betonmast bygger fremtidens bygg. Det vi bygger i dag skal komme mange fremtidige generasjoner til gode. Vi legger til rette for miljøvennlig bruk og drift for mange år frem i tid. Da er det viktig at vi sørger for miljøvennlige løsninger som gir positiv oppnåelse for miljøet i nåtid, og i videre fremtid. Å investere i miljøvennlige løsninger skal ikke bare gi gevinster for miljøet, men også gi lønnsomhet med økonomiske og sosiale gevinster ved videre drift. Slik vil vi fremme løsninger som er i tråd med bærekraftig utvikling.

Langsiktig miljøstrategi

Betonmast har siden 2010 vært miljøsertifisert gjennom standarden ISO 14001, og vi har opparbeidet oss god miljøkompetanse gjennom mange år med miljøprosjekter. Vi jobber strategisk med miljø, og har satt oss gode mål i vår miljøstrategi. Disse målene er i tråd med FNs bærekraftsmål og klimamålet.

Les miljøstrategien vår her. 

Kutter klimagassutslippene med 65 %

Betonmast går foran og tar ansvar som en stor aktør i bransjen. Vårt mål er å kutte klimagassutslippene fra våre byggeaktiviteter med 65 prosent innen 2030 – langt mer enn det Norge som nasjon har satt seg som mål å kutte. Ressursbruken skal ned, bruk av farlige stoffer elimineres, mens lokal økologi skal fremmes.

Lær mer om satsingen vår her:

Miljøledelse

Som en forlengelse av miljøstrategien vår har vi innført modellen «grønn tråd». Modellen beskriver hvordan vi som utbygger og entreprenør skal ivareta miljøet fra tidlig prosjektutvikling til overlevering og drift. Dette speiler at positiv miljøoppnåelse skal være en naturlig målsetting i de løsningene vi fremmer og utvikler, på lik linje med økonomiske og sosiale gevinster.

Påvirke beslutningstakere

Gjennom flere år med strategisk miljøledelse og erfaring fra miljøprosjekter har vi opparbeidet oss god miljøkompetanse. Med vår kompetanse jobber vi for å påvirke beslutningstakere både hos våre oppdragsgivere, hos prosjekterende og hos våre underleverandører til å ta gode miljøvalg. Slik ønsker vi å gjøre en forskjell.

BREEAM og massivtre – to stikkord

Egne BREEAM-ressurser ute i våre selskaper gjør at BREEAM er integrert i prosjektgjennomføringen. Les mer her. 

Betonmast har lang erfaring med massivtre. En av de mest åpenbare fordelene med trebygg er lave klimagassutslipp. Massivtre er et miljømessig godt valg både for innemiljøet, utemiljøet og generell ressursbruk. Les mer om massivtre her.

Vi snakker ikke om at vi skal tenke miljø i alle aspekter – Vi gjør det.

Vår miljøvisjon

2030 er et milepelsår. Det er det året da verdens klimagassutslipp nærmest skal halveres, og FNs bærekraftsmål skal være oppnådd globalt. I tråd med klimamålet og FNs bærekraftsmål mot 2030 har Betonmast følgende visjoner:

  • Innen 2030 har Betonmast kuttet klimagassutslippene fra sin byggeaktivitet på byggeplass med 65 %.

  • Innen 2030 har Betonmast kun prosjekter med en klar miljøambisjon.


 

I vårt miljøarbeid har vi valgt å satse spesifikt på å: