Eliminere farlige stoffer

Fortsatt produseres byggematerialer som inneholder farlige stoffer. Dette er kjemikalier som kan være giftige for miljøet, kreftfremkallende, hormonhermende og som det kan ta lang tid å bryte ned i naturen. Dette er kjemikalier vi ikke kan etterlate til våre etterkommere. Det er ikke bærekraftig.

Dette er direkte linket opp imot fremtidig ombruk. For at materialer i bygg skal kunne gjenbrukes i fremtiden, kan de ikke inneholde miljøgifter.

Betonmast skal bygge bygg for fremtiden. Vi har derfor sagt at ingen produkter som vi benytter i våre bygg skal inneholde kjemikalier og stoffer som står oppført på den norske prioriteringslisten og EUs kandidatliste.