Redusere ressursbruken

Betonmast ønsker å bidra til å redusere ressursbruken i byggebransjen. Bevisst og strategisk avfallsreduksjon i byggeprosjekter vil gi en stor gevinst til miljøet og økonomien. Det vil spare unødvendig ressursbruk til materialproduksjon, transport til og på byggeplass, fysiske arbeidstimer, og uttransport til avfallsselskap.

Her er det mye å hente tidlig i prosjekteringsfasen med valg av materialer og stor grad av prefabrikasjon og prekutt. Detaljert og god prosjektering ved bruk av arbeidsmetodikken VDC og modellering i BIM er også en nøkkel til avfallsreduksjon, og vil bidra til å eliminere antall byggefeil. Slik jobber vi med BIM og VDC i Betonmast. 

 

Ombruk av byggematerialer vil bidra i fremtidig avfallsreduksjon i byggebransjen. Da må vi se på hvilke materialer som kan ombrukes i bygg i dag, og tilrettelegge for at de materialene vi benytter i dagens bygg kan ombrukes i fremtiden. Da må materialene være robuste og varige, uten miljøgifter, og enkelt kunne vedlikeholdes eller demonteres.

Av avfallet som oppstår på byggeplassen sørger vi for å få en god gjenvinning av materialene med en høy grad av sortering.


 

Ydalir skole og barnehage

Gjennom godt samarbeid, planlegging og prosjektering har prosjekt Ydalir skole og barnehage på Elverum spart avfallsmengdene, med en oppnåelse på 20 kg/m2. Det er svært bra. En av suksessfaktorene er prefabrikkert massivtre og prekutt. Smart prosjektering av akustiske og branntekniske løsninger har gjort at det er kuttet ned på gips og materialbruk, samtidig som det har resultert i mindre kapp.

I tillegg til å ha redusert avfallet i prosjektet med gode prosjekterte løsninger, har prosjektet hatt fokus på avfallshåndtering i byggefasen. Resultatet ble meget godt – og ga en gjenvinningsgrad av materialer på hele 91 %.

Prosjektet har oppnådd 55 % reduksjon i klimagassutslippene i henhold til Futurebuilt sin klimagassberegning. Riktig ressursbruk med fokus på materialer er en av suksessfaktorene.

Trebygg med oppstikkende pyramider
Ydalir skole og barnehage.reduserte klimagassutslippene med over 55 %. Foto: Ola Roald Arkitektur

 


 

Arenabygg Granåsen

Betonmast Trøndelag har bygget det første bygget i «Fremtidens Granåsen» for Trondheim kommune. Arenabygg Granåsen oppfyller mange miljøkrav, deriblant passivhus. Det er i tillegg vektlagt materialer med gode miljøkvaliteter. Gjennom klimagassberegninger har man landet på utstrakt bruk av massivtre, og bruk av tre i fasade og innvendig kledning.

Prosjektet er fossilfritt, og ved prosjektets slutt ligger prosjektet an til å oppnå en sorteringsgrad på hele 97 %. Dette skyldes stort fokus og engasjement blant Betonmasts ansatte til å sortere alt avfall gjennom hele byggeperioden.

 

På Arenabygg Granåsen er stikkordene massivtre, fossilfritt og høy sorteringsgrad.