VDC

Betonmast er godt i gang med den tverrfaglige gjennomføringsmodellen VDC.

I VDC settes kjente, effektive teknikker og moderne verktøy sammen i et system. BIM er et sentralt element, sammen med involverende planlegging og en møtemetodikk kalt ICE. Arbeidsprosesser som verktøy er stikkord, og det handler om teknologi og samarbeid mellom mennesker.

Samhandling som arbeidsprosess har vi i Betonmast vært gode på i lang tid. Med VDC viderefører vi dette og effektiviserer arbeidsprosessene.

Fokuset er på å kommunisere bedre, for å gjøre arbeidsprosessene lettere og mer effektive. Involverte parter i et prosjekt skal ta beslutninger sammen – ikke hver for seg.

Stadig flere av våre prosjekter har tatt i bruk VDC, og fra januar 2020 ble det besluttet at alle prosjekter skal benytte metodikken. De av våre medarbeidere ute i selskapene som har gått på VDC-kurs, deler naturligvis sine kunnskaper med kolleger. Samtidig ser vi at flere og flere vil ta i bruk VDC, rett og slett fordi de ser at dette vil effektivisere prosessene på prosjektet.

Ta vårt introkurs i VDC her!

Møteformen ICE

I flere av Betonmasts prosjekter brukes nå møteformen ICE som en del av VDC-metodikken i prosjekteringsfasen. Vi samler alle prosjekterende på ett sted, og løser tverrfaglige problemstillinger sammen. På denne måten reduserer vi ventetid og bruker alles kompetanse på best mulig måte, med BIM-modellen i sentrum. Vår erfaring er at dette gir et effektiv og lønnsomt prosjekt der alle parter blir involvert.

Involverende planlegging

Involverende planlegging er et annet stikkord i VDC. Enkelt forklart går dette ut på at de tekniske entreprenørene sitter sammen og planlegger fremdriften i prosjektet. Ved hjelp av post-it-lapper der hvert fag har sin farge, visualiseres fremdriften på en tavle som viser prosjektets tidslinje. I Betonmast har vi god erfaring med at dette fører til engasjement og eierskap til framdriften for alle fag.

Her er en kort oppsummering av viktige begreper i VDC:

VDC – står for Virtual Design and Construction. En måte å gjennomføre et byggeprosjekt på, som bringer menneskene og teknologien sammen, med menneskene i fokus.

ICE – Integrert Samtidig Prosjektering. Samtidig, samlokalisert prosjektering, med støtte i teknologi.

LEAN – Helstøpt filosofi som går ut på å levere feilfrie tjenester og produkter gjennom å produsere verdi for kunden.

PPM – Prosjektstyringsmetodikk for både prosjektering og bygging, med spesielt fokus på rammebetingelser og involvering.

Metrics – Prosjektets instrumentpanel. Måler fart og retning, og har varsellampe som lyser opp når ting ikke fungerer.

 

There seem to be no vacancies right now.