Dalux

Et ledd i digitaliseringen i Betonmast er programvaren Dalux, som brukes til blant annet tegninger, RUH-er, sjekkliste/KS, ukeplan og så videre. Betonmast har konsernavtale med Dalux, og oppfordrer alle våre prosjekter til å utnytte de muligheter som ligger i den nye digitale plattformen.

Tegningsløst prosjekt

Flere av våre prosjekter er tegningsløse. Det vil f.eks. si at også alle håndverkerne bruker nettbrett eller mobil til bl.a. tegninger. Elektroniske arbeidstegninger sikrer at det alltid er den siste versjonen av tegningen som brukes. Sammen med 3D-modellen, som også er tilgjengelig på app, øker det forståelsen av hvordan bygget skal bygges. Dette minimerer feil i produksjonen. I tillegg sparer prosjektet papirkostnader, og slipper oppbevaring og vedlikehold av et fysisk tegningsarkiv.

Gode tilbakemeldinger fra fagarbeidere

Tilbakemelding fra våre egne fagarbeidere i Betonmast er gode. Elektroniske tegninger, RUH-er, avvik etc tilgjengelig på mobil eller nettbrett minimerer bruk av tid på å gå til brakka og finne siste versjon. Det er lett å finne fram i systemet, og man kan enkelt finne fram et utsnitt i et bilde. I tillegg gir mobile enheter mulighet for andre små fordeler som å se værmeldingen, som igjen gir en indikasjon på om en betongfagarbeider må plaste eller ikke.

There seem to be no vacancies right now.