Robotisering

Tunge løft eller ugunstige repetitive arbeidsoppgaver relatert til boring i betong er lite bærekraftig og kan føre til unødvendig slitasje på kroppen.

Våre medarbeidere er våre viktigste ressurser, og vår oppgave er å ivareta deres helse og sikkerhet. Betonmast benytter derfor roboter til belastende arbeidsoperasjoner og tilpasser produksjonen slik at det reduserer skader hos våre medarbeidere og samarbeidspartnere.

Vi vil fremover aktivt søke samarbeidspartnere innen robotisering av arbeidsprosesser for å løse HMS-utfordringer på våre byggeprosjekter. Robotisering av belastende arbeidsoperasjoner vil bedre sikkerhetsarbeidet og støtter opp under vårt viktigste mål om at alle skal komme TRYGT HJEM.

 

 

There seem to be no vacancies right now.