Nyheter HMS

Hvordan velge riktig personlig verneutstyr?

7. mai 2024

Synes du det er utfordrende å velge riktig type hansker, briller eller hørselvern for den spesifikke oppgaven du skal utføre? Betonmast Innlandet har tatt tak i denne problemstillingen ved å utvikle og teste en ny app som vil gjøre det enkelt å velge riktig personlig verneutstyr for å unngå arbeidsskader.

Bjarne Brendstuen, direktør for kvalitet og HMS i Betonmast, håper at verktøyet vil være til nytte for hele bransjen etter hvert.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at IA-programmet bygg og anlegg har gitt oss økonomisk støtte til dette spennende prosjektet, som vi ønsker at hele bransjen etter hvert kan få nytte av, sier Bjarne Brendstuen.

 

Betonmast Innlandet utvikler og tester en ny app som vil gjøre det enkelt å velge riktig personlig verneutstyr for å unngå arbeidsskader.

 

Appen er et resultat av samarbeidet mellom Betommast, AF Gruppen, Haga & Berg Entreprenør, Skydda Norge og Unifractal, med sistnevnte ansvarlig for den tekniske utviklingen av appen.

Ved hjelp av korte, informative videoer vil appen øke kunnskapen og bevisstheten om hvordan du jobber trygt. Målet er at den skal være et effektivt virkemiddel for kompetanseheving innen flere områder ved å tilgjengeliggjøre og formidle informasjon på en enkel måte, uten språkbarrierer eller utfordringer knyttet til lese- og skriveferdigheter.