Nyheter Student

Kick-off for sommerstudenter 2024

5. juli 2024

Tirsdag 25. juni arrangerte Betonmast et inspirerende kick-off for årets sommerstudenter. – Vi opplever stor interesse fra studentmiljøene, og i år mottok vi over 100 søknader fra mange kvalifiserte kandidater som ønsket å jobbe hos oss, sier konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast.

Betonmast ser på studenter og nyutdannede som viktige, fremtidige ressurser. I sommer skal 24 studenter fra hele landet jobbe på flere av våre prosjekter.

– Sommerstudentene er fremtidens medarbeidere, og de bringer med seg både faglig kompetanse og innovative løsninger på utfordringer. Det er viktig at vi som bransje ikke stopper opp i krevende tider, men fortsetter vår satsing på rekruttering av unge, dyktige mennesker, slik at de får en reell mulighet til å starte sin karriere hos oss, sier Sandrup.

– Antallet kvinner som velger byggingeniørfaget har økt betraktelig det siste året. Mange av dem velger å søke seg til entreprenørbransjen. Vi er stolte av at dette gjenspeiles i sammensetningen av årets studenter, der omtrent 60 % er kvinner, legger han til.

Dagen startet med en samling på DEG8 hvor studentene fikk mulighet til å mingle og knytte nye kontakter.

 

Studentene fikk en spennende omvisning av Edvard Munch-prosjektet av prosjektleder Kristoffer Hesstvedt og ass. prosjektleder Emilie Sofie Lesjø i Betonmast Oslo.

 

Stolt av prosjektene

HR-direktør Marte Knoph Berg-Eriksen i Betonmast ønsker å takke alle ute på prosjektene som tar godt imot sommerstudentene:

– Vårt viktigste mål er at Betonmast skal være en trygg og sikker arbeidsplass der alle medarbeidere blir godt ivaretatt. En stor takk til alle ute på prosjektene som tar imot sommerstudentene. Tilbakemeldingene hittil har svært positive og viser at studentene får god veiledning, meningsfylte oppgaver og verdifulle erfaringer som de kan bygge videre på i sin karriere. Dette kan vi alle være stolte av, avslutter Marte Knoph Berg-Eriksen.

HR-direktør Marte Knoph Berg-Eriksen i Betonmast takker alle ute på prosjektene som tar godt imot sommerstudentene.