Betonmast Oslo

Betonmast Oslo tar alle typer entrepriseoppdrag for både offentlige og private byggherrer i Stor-Oslo. Vi bygger blant annet offentlige skoler og barnehager, kontorbygg, kjøpesenter, boliger, samt kombinasjonsbygg med bolig og næring.

Betonmast Oslo ble startet opp i 2006, og ble fisjonert ut som eget selskap i 2011.


Gjennomføring av oppdrag

Mange av prosjektene gjennomføres i samspillsentrepriser, mens resten er ordinære totalentrepriser. De siste årene har vi startet opp flere store prosjekter. Majoriteten av disse har vi hatt gleden av å utvikle i samarbeid med kunder. Tilbakemeldinger fra kundene er svært gode, både når det gjelder gjennomføring, kvalitet og profesjonalitet.


Kontaktinformasjon

Betonmast Oslo

Besøksadresse

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

Postadresse

Postboks 9416
Grønland
0135 Oslo

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: kontakt@betonmast.no

Org.nr.: 996 605 833

Fakturainformasjon


Betonmast Oslo

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80