Fakturainformasjon

Fakturaer til Betonmast og datterselskapene.

Vi oppfordrer til at fakturaer og kreditnotaer sendes oss i samsvar med standarden Elektronisk Handelsformat (EHF).

Klikk her for oversikt over våre selskaper vedrørende EHF, fakturaepost etc.:
Fakturaoversikt Betonmast EHF januar 2023

FAKTURAER PÅ EHF-FORMAT – generelle krav:

 • Fakturamottaker – organisasjonsnummer.
  • Det er viktig at faktura sendes til riktig selskap.
 • Deres referanse = Prosjektnummer.
  • Prosjektnummer skal inneholde 8 siffer og skal stå i feltet for «AccountingCost».
  • Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.) kan benyttes til prosjektnummer (evt. underprosjektnummer) dersom deres EHF er satt opp uten feltet “AccountingCost”.
 • Meldingsformidling
  • Skal skje gjennom aksesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen.
  • Betonmast benytter aksesspunkt hos Logiq AS.

Tilleggsopplysninger:

Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om bestiller og arbeidssted selv om dette ikke er et krav. Innenfor EHF-standarden benyttes feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.). Dersom dette feltet er benyttet til prosjektnummer legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger).
Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen dersom denne følger med.

Fakturavedlegg:

 • MIME typer: Pdf, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
 • Ved overføring av pdf-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice»
 • Utenlandske leverandører: I tillegg til de generelle kravene må fakturaer og kreditnotaer også inneholde IBAN og BIC (Swift)-koder.

Fakturaer sendt per epost:

Vi mottar fakturaer i pdf format til ulike fakturamailadresser. De ulike adressene finner du i selskapsoversikten.
• Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med prosjektnummer og navn på bestiller.
• Bilag må ligge i samme pdf-dokument som fakturaen og kun en faktura i hver pdf.
• Flere fakturaer kan sendes i samme mail, men må være i separate pdf-dokument. Dersom det er flere fakturaer i samme mail må det ikke sendes vedlegg som egne dokumenter i samme mail.
• Dersom faktura og vedlegg er scannet til et dokument må faktura ligge først i dokumentet.

Fakturaer sendt per post:

Fakturaer kan sendes pr post til adressen: Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO.
Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med prosjektnummer (8 siffer) og navn på bestiller.

Vi vil ikke kunne behandle fakturaer som er stilet til feil selskap og/eller mangler prosjektnummer. Disse vil bli avvist/returnert.