Prosjektdetaljer
Kunde Oslobygg KF
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 620 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Sommer 2023 - vår 2026
Kontakt Stine Aa. Pedersen

Prosjektet omfatter utvidelse av Edvard Munch VGS inn i arealene til det tidligere Kunstindustrimuseet.  Tiltaket består av rehabilitering og ombygging av i alt 11 600 m2 BTA, hvorav 6 600 m2 BTA i Kunstindustrimuseet – et fredet bygg fra 1903. Mye av rehabiliteringen dreier seg om tilbakeføring og rekonstruksjon av det originale bygget.

Den utvidede skolen dimensjoneres for 1 230 elever. I eksisterende Edvard Munch VGS berøres ca. 4 000 m2 BTA. Av disse skal ca. 2 000 m2 ombygges, mens resterende i hovedsak er knyttet til endringer som følge av at rom har fått nye funksjoner på grunn av interne rokeringer i byggene.

Å slå sammen det gamle Kunstindustrimuseet med en skole i drift er teknisk utfordrende, og krever kompetanse, kvalitet og samspill fra alle parter.

Kontrakten skal gjennomføres som en samspillsentreprise i to faser, henholdsvis planlegging (fase 1) og gjennomføring (fase 2), der andre fase er opsjon.

Byggestart er estimert til sommeren 2023 med ferdigstillelse i andre kvartal 2026.

Les nyhet om kontrakten her: Utvider Edvard Munch VGS inn i Kunstindustrimuseet for Oslobygg KF – Betonmast

Foto: Tove Lauluten / Oslobygg KF