Betonmast Oslo har signert kontrakt med Oslobygg KF om utvidelse av Edvard Munch videregående skole (VGS) i Oslo. Kontrakten skal gjennomføres som en samspillsentreprise i to faser, der endelig kontraktssum forventes å ha en verdi på ca 500 MNOK ekskl. mva.

Prosjektet omfatter utvidelse av Edvard Munch VGS inn i arealene til det tidligere Kunstindustrimuseet.  Tiltaket består av rehabilitering og ombygging av i alt 11 600 m2 BTA, hvorav 6 600 m2 BTA i Kunstindustrimuseet – et fredet bygg fra 1903. Mye av rehabiliteringen dreier seg om tilbakeføring og rekonstruksjon av det originale bygget.

Den utvidede skolen dimensjoneres for 1 230 elever. I eksisterende Edvard Munch VGS berøres ca. 4 000 m2 BTA. Av disse skal ca. 2 000 m2 ombygges, mens resterende i hovedsak er knyttet til endringer som følge av at rom har fått nye funksjoner på grunn av interne rokeringer i byggene.

Stolt entreprenør

– Dette er et stort og unikt prosjekt, der vi skal utvikle et ærverdig og flott bygg til en aktiv skole for neste generasjon. Å slå sammen det gamle Kunstindustrimuseet med en skole i drift er teknisk veldig utfordrende og spennende. For å realisere dette spesielle prosjektet, kreves kompetanse, kvalitet og samspill av beste klasse, og jeg er utrolig stolt av teamet vårt som har vunnet denne prestisjefylte jobben, sier Stine Aa. Pedersen, daglig leder i Betonmast Oslo.

– Å ta vare på eksisterende bygg er både bærekraftig og teknisk veldig spennende, så denne jobben gleder vi oss veldig til å ta fatt på, avslutter Stine.

To kvinner, håndtrykk

Ser frem til et spennende samspillsprosjekt. Stine Aa. Pedersen, daglig leder i Betonmast Oslo (til venstre), og Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg. Foto: Tove Lauluten 

Ni personer oppstilt foran store vinduer

Representanter fra Betonmast Oslo og Oslobygg KF fra kontraktsigneringen i januar 2023. Daglig leder i Betonmast Oslo, Stine Aa. Pedersen, står som nr 6 fra venstre, mens prosjektsjef Per-Kristian Overvik og prosjekteringsleder Kjetil Hafredal fra Betonmast Oslo står bak til høyre. 

Utvendig, eksteriør, mursteinsbygg fra 1900-tallet. Bygate, blå morgenhimmel

Prosjektet omfatter utvidelse av Edvard Munch VGS inn i arealene til det tidligere Kunstindustrimuseet, et fredet bygg fra 1903. Foto: Tove Lauluten 

Verdifull kompetanse

– Kontrakten viser at vi i Betonmast har verdifull kompetanse som kvalitetsbevisste oppdragsgivere vet å verdsette. Jeg er svært fornøyd med at våre medarbeidere har landet dette flotte prosjektet. Nå ser vi fram til nok et vellykket prosjekt for Oslobygg KF, uttaler Peter Sandrup, konsernsjef i Betonmast.

Krevende rehablitering og rekonstruksjon

– Dette er et prosjekt vi gleder oss til å komme i gang med. Mye av rehabiliteringen dreier seg om tilbakeføring og rekonstruksjon av det originale, slik det var da bygget sto ferdig i 1903. Det krever at utførende har god kunnskap om antikvarisk rehabilitering og rekonstruksjon, og samtidig skal bygget tilrettelegges og fungere best mulig for fremtidige brukere og generasjoner, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg.

Det skal benyttes originale mur- og malingstyper, samt teknikker slik det ble gjort ved rehabiliteringen av Edvard Munch skole. Alle vinduene skal rehabiliteres. Det kreves kunnskap om blant annet stukkmarmor og terrasso. Museet inneholder i tillegg dekorasjoner i hoved-trapperommet, samt fresker og brystninger av Gerhard Munthe, som skal rehabiliteres og rekonstrueres.

Kontrakten skal gjennomføres som en samspillsentreprise i to faser, henholdsvis planlegging (fase 1) og gjennomføring (fase 2), der andre fase er opsjon.

Byggestart er estimert til sommeren 2023 med ferdigstillelse i andre kvartal 2026.

Ni personer oppstilt i en trapp

Fra kontraktsigneringen. Foto: Tove Lauluten