Betonmast Østfold vant anbudet med å bygge ut det nye akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes. Avtalen, som er en totalentreprise, har en verdi på om lag 90 millioner kroner, ekskl. mva.

Akuttmottaket på Kalnes utvides med mer enn 700 m2. I tillegg vil det bli en like stor underetasje, med rom for blant annet en ny MR.

– Både pasienter og medarbeidere merker at dagens akuttmottak er for lite hver eneste dag. Målet nå er at de nye arealene kan tas i bruk før jul i 2025, sier eiendomssjef Trond Karlstad ved Sykehuset Østfold.

I alt 11 kvalifiserte tilbydere ønsket å få ansvaret for utbyggingen, og etter en prekvalifisering, ble fem entreprenører invitert inn i konkurranse. Sykehuset har deretter hatt en forhandlingsrunde med alle fem, før Betonmast Østfold ble valgt.

– Vi er godt fornøyde med gjennomføring og resultat av konkurransen, og valg av entreprenør, sier Karlstad.

 – Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, og det er ekstra gøy med et byggprosjekt i nærmiljøet. Og for oss er det veldig motiverende å skulle være med på å bidra til en så viktig funksjon som et akuttmottak i et sykehus, sier Lars Ø. Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

Betonmast Østfold vil nå starte detaljprosjektering og forberedende arbeider.

– Vi ønsker å sette i gang så raskt som mulig. Forhåpentligvis kan vi starte med det forberedende arbeidet allerede i sommer, sier Prangerød.