Betonmast Østfold

Betonmast Østfold er en totalentreprenør som er sterkt tilstede i lokalmarkedet. Prosjektporteføljen består av blant annet skoler, kontor- og lagerbygg, industrianlegg, boliger og hoteller.

Betonmast Østfold ble startet opp i 2008, og har de siste årene hatt en kraftig vekst. Organisasjonen består av mange høyt kompetente medarbeidere med lang og allsidig bakgrunn fra entreprenørbransjen.


Gjennomføring av oppdrag

De fleste av våre prosjekter er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å imøtekomme alle involverte aktører i prosjektet. Byggene skal alltid leve opp til kundens forventninger, både i form av kvalitet, tidsrammer og avtalt pris.


Kontaktinformasjon

Betonmast Østfold

Besøksadresse

Kalnesveien 1
1712 Grålum

Postadresse

Kalnesveien 1
1712 Grålum

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: ostfold@betonmast.no

Org.nr.: 993 110 906

Fakturainformasjon


Betonmast Østfold

Kalnesveien 1
1712 Grålum

+47 22 17 54 80