Betonmast Østfold har signert kontrakt med Nordre Follo kommune for bygging av nye Sofiemyr skole. Kontrakten er en samspillskontrakt, med anslått kontraktsverdi på om lag 390 millioner kroner, eksklusiv mva.

Prosjektet omfatter bygging av en ny barneskole som skal erstatte dagens Sofiemyr skole. Skolen skal prosjekteres som en fire-parallell barneskole, med plass til 784 elever og 90-100 ansatte. Samlet bygningsmasse er 8 200 m2 BTA.

– Dette er en stor dag for Nordre Follo. Vi gleder oss til at byggingen nå starter for alvor. Ny Sofiemyr skole blir en flott skole for barn og ansatte og et stort løft for området, sier ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan.

Høye miljøambisjoner

– Sofiemyr skole er et spennende skoleprosjekt med betydelige miljøambisjoner, der vi får brukt vår kompetanse og erfaring fra flere tilsvarende skolebygg i Østfold og i Follo. Sammen med kunden ser vi frem til å realisere et prosjekt som vil bidra til en bedre skole- og fritidshverdag for både elever og lærere, sier daglig leder Lars Prangerød i Betonmast Østfold.

Nordre Follo kommune har betydelige miljøambisjoner for prosjektet. Sofiemyr skole skal bygges med passivhusstandard. Prosjektet skal ha som mål å benytte brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget, og oppnå minst 35 prosent klimagassreduksjon sammenliknet med et TEK 17-bygg. Det skal bygges med massivtre og med solceller på taket. Byggeplassen skal være fossilfri. Målet er å oppnå BREEAM Excellent sertifisering.

– Elever, foreldre og ansatte gleder seg. En ny og moderne skole er en viktig forutsetning for en god skole som bidrar til utvikling og læring for elevene våre. Det er etterlengtet at vi nå går fra planer og forberedelser, og vi ser fram til at skolen «reiser seg» og etter hvert fylles med liv og læring, sier kommunalsjef for Oppvekst og læring Arnfinn Almås i Nordre Follo kommune.

Grundig forprosjekt

Daglig leder Lars Prangerød i Betonmast Østfold, ser frem til å gå i gang med byggingen;

– Vi har vært gjennom et grundig og godt forprosjekt som har løpt gjennom hele 2022 med skisseprosjekt, brukermedvirkning, innspill til regulering og utarbeidelse av målpris og forprosjekt. Det har vært en bred brukermedvirkning med elever og lærere/foreldre hvor blant annet tegninger, Minecraft, ønskedikt og workshops er benyttet. Nå ser vi virkelig frem til å gå videre med å realisere dette flotte skoleprosjektet, sier Prangerød.

Imponert konsernsjef

Konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast er imponert over kollegaene i Betonmast Østfold;

– Betonmast Østfold har på ny demonstrert sin konkurransekraft i markedet for offentlige samspillskontrakter. De har levert en rekke flotte skoleprosjekter tidligere, og jeg er trygg på at også nye Sofiemyr skole blir et Betonmast-prosjekt vi alle kan være stolte av, sier Sandrup.

Byggestart er estimert til andre kvartal 2023, med ferdigstillelse januar 2025.

seks personer, vinter, snø
Fra høyre: Sindre Henriksen, prosjekteringsleder Betonmast Østfold, Pau Canas Fernandéz, prosjektleder Nordre Follo kommune, Lars Prangerød, daglig leder Betonmast Østfold, Erik Nilsen, prosjektleder Betonmast Østfold, Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune og Camilla Hille, utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur Nordre Follo kommune. Foto: Betonmast 

 

Illustrasjon øverst: Asplan Viak