Betonmast Østfold har signert kontrakt med Moss kommune for rehabilitering og utvidelse av Mossehallen i Moss. Anslått kontraktsverdi er på over 200 millioner kroner, eksklusiv mva.

Rehabilitering og utvidelse

Mossehallen ble bygget i starten på 70-tallet, og inneholder svømmehall og idrettshall. Kontrakten med Betonmast Østfold gjelder rehabilitering av eksisterende svømmehall, samt tilbygg med bl.a. nytt 25-meters konkurransebasseng og opplæringsbasseng. Samlet bygningsmasse er på cirka 6 200 m2.

Samspillsentreprise

Avtalen er utformet som en samspillsentreprise, med fase 1 frem til juni 2023 og forventet byggestart samme sommer, dersom man kommer til en omforent budsjettramme.

Endelig kontraktsverdi for utførelsesfasen er ikke kjent, men vil avklares i fase 1. Kontrakten antas imidlertid å ha en verdi på over 200 millioner kroner, eksklusiv mva. Asplan Viak er med Betonmast Østfold på prosjektet.

Fornøyde parter

– Denne jobben pekte vi oss tidlig ut som en vi virkelig ønsket å få. Vi har solid erfaring med både idretts- og svømmehaller, så vel som samspillsmodeller, så denne jobben passer oss perfekt, sier Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

Prosjektleder Marcela V. Lie i Moss Kommune Eiendom, ser frem til samarbeidet med Betonmast.

– Mossehallen er den viktigste innendørs idrettsarenaen i Moss. Anlegget har et stort behov for modernisering, og nå ser vi frem til å kunne oppgradere Mossehallen til glede for de mange tusen brukerne av arenaen, sier Lie.