Betonmast Østfold har signert samspillsentreprise med Indre Østfold kommune for rehabilitering og utvidelse av Hovin skole i Spydeberg.

Hovin skole er en 2-2,5-parallell barneskole, og skoleanleggets eksisterende bygningsmasse er fra 1950-, 1970- og 1990-tallet. Skolen er i dag preget av plassmangel og vedlikeholdsetterslep. Indre Østfold kommune har et mål om å rehabilitere eksisterende skole, bygge en ny parallell samt en ny flerbrukshall*. Det er et mål at skoleanlegget skal bli et attraktivt nærmiljøanlegg som regelmessig blir brukt også utenom skoletiden.

*Tilleggsinformasjon lagt til 19. februar: Flerbrukshall/gymsal ligger ikke i prosjektet, og det skal derfor kun estimeres en kostnad for flerbrukshall som kan fremlegges for politisk behandling i fase 1. Eventuell bygging er en opsjon i fase 2.

Prosjektet gjennomføres i to faser. Fase 1 utvikling, planlegging og prosjektering, og Fase 2, detaljprosjektering og gjennomføring. Byggherre vil ved avslutning av fase 1 ta stilling til gjennomføring av fase 2. Samspillsentreprisen omfatter blant annet utarbeidelse av reguleringsplan og kalkulasjon og fastsettelse av målpris.

Betonmast Østfold har lang erfaring med å bygge kostnadseffektive skolebygg, så denne jobben passer oss godt, sier daglig leder Lars Prangerød i Betonmast Østfold. – Nå ser vi frem til en god og konstruktiv samspillsperiode med mål om å få realisert dette prosjektet for Indre Østfold kommune, tilføyer Prangerød.

Betonmast Østfold har bygget en rekke skolebygg de senere år, deriblant Åsgård skole, Hebekk skole og Ytre Enebakk skole. For tiden oppfører selskapet ny Sofiemyr skole for Nordre Follo kommune.

– Vi tar med oss verdifull erfaring fra tidligere skoleprosjekter når vi nå gå i gang med Hovin skole, avslutter Prangerød.