Prosjektdetaljer
Kunde Ås kommune
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 330 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Juni 2021 - sommer 2023
Kontakt Lars Prangerød

Prosjektet Åsgård skole omfatter nybygg av en skole for 784 elever og flerbrukshall, samt parkeringskjeller, totalt 15 200 kvadratmeter. Skolen bygges med utstrakt bruk av tre og får passivhusstandard.

Åsgård skole vil være en av de første i landet med en skolegård basert utelukkende på naturmaterialer. (Artikkel fra oblad.no, for abonnenter)

Per mars 2021 var Åsgård skole Betonmast Østfolds hittil største kontrakt.

Oppstart riving av eksisterende skole var sommeren 2021, og med to års byggetid kan barna ta det nye skolebygget i bruk til skolestart i august 2023.