3D-skanning og digital tvilling

Betonmast benytter 3D-skanning til kontinuerlig kvalitetskontroll for å avdekke feil og mangler så tidlig som mulig. Ved å skanne bygg vil vi forløpende få kontroll på det som er riktig utført, samt avvik. Ved tidlig detektering av avvik, kan vi vurdere om feilen skal rettes opp i produksjon eller prosjektering. Dermed synker kostnaden med å rette dette opp og vi unngår vi følgefeil. Samtidig har vi et godt grunnlag for dokumentasjon av kvalitetsarbeidet.

Les også: Kutter i byggekostnader og forsinkelser med 3D-skanning

Den største fordelen med 3D-skanning er tryggheten med å vite vi bygger i henhold til tegningene og BIM-modellen. 3D-skanning er et godt eksempel på hvordan målrettet satsning på innovasjon kan bidra til å støtte oppunder hovedmålene til Betonmast, TRYGT HJEM og økt lønnsomhet.

Se film om 3D-skanning her:


Digital tvilling

I et vanlig byggeprosjekt kan det gå mye tid til ferdigstillelse av BIM-modellen først etter at bygget er ferdig. Dette fordi man gjør endringer i tekniske føringer og prosjektering underveis.

Med 3D-skanning etableres en god rutine med skann, oppdaging av avvik og diskusjoner om det skal rettes i produksjon eller prosjektering. Hvis man retter det i prosjekteringen, kan prosjektet overlevere byggeunderlaget fortløpende til byggherre. En av de store gevinstene med 3D-skanning er derfor at en eksakt digital modell, eller en digital tvilling, blir til underveis i byggeprosessen.

På prosjektet SporX i Drammen gjør vi det motsatt. Prosjektet har brukt over ett år på å utvikle en digital tvilling som kopieres ut på byggeplassen. 3D-skanning gir en eksakt digital statusrapport av konstruksjonen. Dataene kombineres og sammenstilles med den digitale tvillingen, og på den måten har byggeledelsen full kontroll på kvalitet og framdrift. Avvik blir løpende oppdaget og håndtert.


Verdifull dokumentasjon

Med systematisk skanning bygger man opp et bibliotek med tredimensjonale bilder av hvordan bygget så ut på et gitt tidspunkt. Slik kan byggeledelsen følge med på byggeprosessen uten å komme til byggeplassen. Det er også verdifull informasjon å ha for ettertiden.

Betonmast har søkt Innovasjon Norge om støtte til å utvikle en ny rollefordeling innen denne nye måten å bygge på.

 

 

There seem to be no vacancies right now.