Digitalisering

Betonmast jobber kontinuerlig med digitalisering. Konsernet prøver ut nye teknologier på mange områder, og implementerer nye løsninger der det er hensiktsmessig.

Digitalisering i form av blant annet BIM (bygningsinformasjonsmodellering) brukes aktivt i mange deler av Betonmast. Dette gjelder i økende grad i planlegging og gjennomføring av prosjekter, men også i arbeidet med dokumentasjon.


BIM i Betonmast

I Betonmast benyttes BIM i tidligfase blant annet til kalkulasjon og anbudsregning. Under prosjekteringen legges alle fag inn i modellen, og i produksjonsfasen gir bruk av modellen besparinger i tid og materiell.


Aktiv bruk av droner

I forbindelse med veibygging bruker vi droner og fotogrammetri aktivt for å kartlegge og analysere terrenget og grunnforholdene. Dette gjør det lettere å planlegge og effektivisere selve arbeidet.