Innovasjon og digitalisering

Betonmast omfavner digitalisering som et av våre viktigste verktøy for å være konkurransedyktige i fremtiden. Vårt mål er å utnytte mulighetene i ny teknologi slik at vi både øker sikkerheten på våre byggeplasser og effektiviserer prosesser. 

Hos oss tas det mange spennende initiativ ute i prosjektene og nye teknologier testes på mange områder. Vi vurderer nye løsninger forløpende og implementerer disse der det er hensiktsmessig.


Digital samhandling

Samarbeid og samhandling er helt avgjørende for vellykkede prosjekter. Måten vi kommuniserer og utveksler informasjon på, er nøkkelen for å oppnå gode prosjekter. 

Betonmast ser gevinsten i samhandling og involvering av våre samarbeidspartnere. Digitale samhandlingsplattformer som Hoylu, VDC, BIM og Dalux gir oss mulighet til å samhandle om skisser, brainstorming, oppgavebasert kommunikasjon og gjennomføring av involverende planlegging. Det å ha felles plattformer der vi fordeler ansvar og frister, sørger for bedre involvering og sikrer at vi gjør rette valg tidligere og på bedre underlag.   

Les mer om hvordan vi i Betonmast utnytter digitale løsninger i temaboksene under. 


Dyrker nysgjerrighetskulturen i Betonmast

Vi dyrker nysgjerrighetskulturen og senker terskelen for innovering i prosjektene og selskapene våre. I Betonmast er det etablert et eget forum for innovasjon med representanter fra alle entreprenørselskapene våre. I tillegg utlyses en 20 prosent åremålsstilling som NysgjerrigPer hvert år i konsernet.

I samarbeid med fremoverlente og nytenkende representanter i hvert selskap, bidrar NysgjerrigPer med å rangere, videreutvikle og implementere de smarteste løsningene i hele konsernet. 

Se Betonposten for mer informasjon om hvordan vi jobber med innovasjon og digitalisering.