Digitalisering

Betonmast jobber kontinuerlig med digitalisering. Konsernet prøver ut nye teknologier på mange områder, og implementerer nye løsninger der det er hensiktsmessig.

Digitalisering er et omfattende felt – og er i dag rundt oss i mye av det vi foretar oss i samfunnet generelt. Digitalisering kan beskrives som en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger.

I Betonmast utnytter vi blant annet møtemetodikken VDC, BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og Dalux. Les mer om hvordan vi i Betonmast utnytter digitale løsninger i temaboksene under. 


En egen NysgjerrigPer!

Ved rett bruk av teknologi kan vi både bedre sikkerheten på våre arbeidsplasser og få mer lønnsomme prosjekter. Det tas allerede mange spennende initiativ ute i prosjektene.

For å fange opp, vurdere og kanskje videreutvikle alle de digitale mulighetene, har Betonmast vår egen NysgjerrigPer – Matilde Belsvik!