Samspillskompetanse


Sammen om de beste løsningene

Samspillsprosjekter har blitt langt vanligere i byggebransjen. Betonmast har mye erfaring med samspillsentrepriser. Prosjektene kjennetegnes ved at alle parter jobber sammen helt fra utviklingsstadiet til gjennomføring av prosjektene. Betonmast har meget kompetente samspill- og utviklingsmiljøer, og vi har vunnet mange samspillsentrepriser de siste årene.

I offentlig utlyste samspillsentrepriser på blant annet skolebygg inviteres tilbyderne til å komme med løsningsforslag på hvordan tomten best kan utnyttes ut fra noen få, fastsatte rammer. Tilbyderne vurderes ut fra samspill- og miljøkompetanse i tillegg til oppgaveforståelse og løsningsforslag. Etter at vinneren er kåret, setter alle parter seg sammen og videreutvikler prosjektet. Gruppene består av oppdragsgiver, entreprenør, arkitekter og fagkonsulenter som samarbeider tett om gode løsninger.

 

Betonmast bygger 380 leiligheter for Selvaag Bolig

 


 

Bedre prosjekter gjennom samarbeid

Samhandling, godt samarbeid og felles interesser hos partene gir bedre prosjekter. Tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere er at samspill gir mer effektiv kommunikasjon og bedre tverrfaglig samarbeid, noe som fører til raskere byggetid og høyere kvalitet på byggene.

Les mer om gode erfaringer med samspill:

Samspill i partnering på nye Fjellhamar skole

Samspill på prosjekt Nye Holmlia senter