Betonmast Oslo overleverte torsdag nye Holmlia senter til en fornøyd byggherre. Tre år etter at samarbeidet startet høsten 2018, er tonen svært god mellom partene. Selv i en hektisk innspurt før den offisielle åpningen av senteret 11. november, er stemningen rolig og kontrollert.

– Vi har hatt et veldig bra samarbeid hele veien. Fra høsten 2018 hadde vi en samspillsperiode på 1,5 år. Vi fikk bidra med vår kunnskap og være med på å ta gode valg tidlig i prosessen, slik vi liker det i Betonmast. Dermed kjente vi prosjektet godt når byggingen startet, og hadde kjennskap til risikoområdene. Sammen kom vi fram til gode og realiserbare løsninger. Ikke minst ble alle parter i prosjektet godt kjent, og opparbeidet et tillitsforhold som la godt grunnlag for det videre arbeidet i byggeperioden, sier Gisle Helgesen, prosjektleder i Betonmast Oslo.

– Der det har vært uklarheter, har vi delt kunnskap og problemstillinger med hverandre, og vært innstilt på å løse utfordringene med en gang. Det er det beste for alle, både prosjektteamet og prosjektet i sin helhet, fortsetter Gisle.

Personer i arbeidsklær foran Holmlia senter

Tillit og godt samarbeid i prosjektteamet har resultert i et vellykket prosjekt og gode resultater. Fra venstre: Jostein Elgvin, Fillip Stensrud og Geir Arne Fredriksen fra OBOS Eiendom, Gisle Helgesen, Thomas Brasen, Kristoffer Strømshoved, Marcin Wojnowski, Roger Hårklau og Mikkel Dahl Strømstad fra Betonmast Oslo.

– Et tillitsfullt samarbeid er mye hyggeligere for alle involverte. Ikke minst gir godt samarbeid motivasjon til å bidra med kunnskap og innovative løsninger. For å gjennomføre et så stort og komplisert prosjekt, er det viktig med overskudd og energi. Da kan man ikke krangle om detaljer, men heller være smidige og imøtekommende, utdyper Gisle, og roser samtidig prosjektteamets innsats:

– Medarbeiderne i Betonmast Oslo fortjener honnør for en formidabel innsats gjennom hele prosjektet. Her har alle bidratt med sin kunnskap og entreprenørskap for å få gjennomført et komplisert prosjekt til det beste for både bygget, oppdragsgiver og publikum, til avtalt tid og med best mulig resultat, sier prosjektlederen stolt.

Personer i arbeidsklær

Prosjektteamet fra Betonmast Oslo har lagt ned en formidabel innsats. Fra venstre: Marcin Wojnowski, Thomas Brasen, Gisle Helgesen, Mikkel Dahl Strømstad, Roger Hårklau og Kristoffer Strømshoved. Ivar Andresen og Kenneth Nes var ikke til stede da bildet ble tatt, men lagånden i prosjekt-teamet sørget for at de synes på bildet likevel. 😊

Gode resultater

Nye Holmlia senter scorer bra på alle punkter. Nå som vi ser fasiten, er det klart at prosjektet har oppnådd målsetningene om beste miljøpraksis. Nye Holmlia senter er miljøsertifisert som BREEAM-NOR Very Good, og prosjektgruppa erfarte at kravene i BREEAM-sertifiseringen var et godt planleggingsverktøy for hele byggeprosessen, og sikret byggets kvaliteter. Prosjektet ble gjennomført som et fossilfritt prosjekt. Sorteringsgraden er på 97 %. Med fokus på avfallsreduksjon oppnådde prosjektet kun 14 kg/m2 avfall totalt ved bruk av prefabrikkerte ytterveggselementer og innvendige systemvegger, minimering av emballasje, samt gjenvinning av isolasjon og gips. Les mer om Betonmasts miljøstrategi og vårt arbeid med miljø og bærekraft her. 

– Vi hadde også fokus sikkerhet, og hadde ingen alvorlige skader med fravær, etter nærmere 300 000 arbeidede timer. Ikke minst er prosjektet gjennomført med godt økonomisk resultat. Dette samsvarer godt med Betonmasts strategiske mål om TRYGT HJEM og økt lønnsomhet, sier Gisle.

Portrettfoto av mann
Prosjektleder Gisle Helgesen er stolt av prosjektet på Holmlia senter.

To menn
Prosjektleder Gisle Helgesen i Betonmast og prosjektleder Geir Arne Fredriksen i OBOS Eiendom viser stolt fram det nye senteret.

Samarbeid fremfor paragrafer

– Vi har hele tida hatt en innstilling om at prosjektet skal fungere som et samarbeid, der fokuset er på å sammen finne gode løsninger. Vår filosofi er å unngå å vise til paragrafer, og generelt ha en åpen dialog preget av tillit mellom partene, sier Geir A. Fredriksen, prosjektleder i OBOS Eiendom. Man kommer langt med en positiv innstilling til hverandre, kombinert med tett oppfølging underveis.

– Vi har hatt en målsetning om at vi ved overleveringen og sluttoppgjøret skal ta en kopp kaffe og spise kake. Det formelle med signaturer skal selvsagt gjøres etter boka, men vi er rimelig trygge på at det ikke dukker opp noen uklarheter nå mot slutten, sier Geir A.

Portrettfoto av mann
– Vår filosofi er å unngå å vise til paragrafer, og generelt ha en åpen dialog preget av tillit mellom partene, sier Geir Arne Fredriksen, prosjektleder i OBOS Eiendom.

Vellykket samarbeidsform

Ved overleveringen torsdag er både byggherre og entreprenør fornøyd med samarbeidsformen.

– Nye Holmlia senter er et vellykket prosjekt på mange måter. Resultatene er gode både innen bærekraft, sikkerhet og lønnsomhet. Nå gleder vi oss til senteret åpner, slik at publikum kan få glede av et nytt og flott senter, som har gitt hele området et solid løft.

– Torsdagens overlevering gikk akkurat som planlagt, med god stemning, kaffe og kake, avrunder prosjektleder Gisle Helgesen fornøyd.

Bilde av kjøpesenter

Det er lagt vekt på gode møteplasser, der folk i området kan møtes på tvers av alder, bakgrunn, interesser og kultur.

Bilde av kjøpesenter

Nye Holmlia senter vil bli et levende samlingspunkt for Holmlia og være med på å gi bydelen et positivt løft.

Foto av kake

Kake må til når man feirer overlevering og vel gjennomført prosjekt.

Les mer:

Høye miljømål på Holmlia senter

Betonmast bygger nye Holmlia senter for OBOS Eiendom