Gjennomføring av BREEAM i prosjektene

Vi ønsker å gjennomføre BREEAM med våre egne ressurser, og har egne BREEAM AP-er (akkreditert personell) i de fleste av våre selskaper. Vi mener at vi da får bedre løsninger, og at BREEAM blir mer intergrert i prosjektgjennomføringen. Dette sikrer miljøvennlige løsninger gjennom hele prosjektets levetid.

Vi snakker ikke om at vi skal tenke miljø i alle aspekter – Vi gjør det.

Betonmast har mange medarbeidere skolert innen BREEAM ute i selskapene.


BREEAM integrerer bærekraftig tenkning i alle ledd

BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, som motiverer til bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM skal bidra til å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Les mer om BREEAM på Grønn Byggallianses sider. 

There seem to be no vacancies right now.