Nyheter Betonmast Oslo

Betonmast bygger nye Holmlia Senter for OBOS

18. mars 2019

Etter en konstruktiv samspillsfase har Betonmast og OBOS Forretningsbygg nå signert kontrakt om bygging av nye Holmlia Senter. Prosjektet vil fornye og forskjønne området og bidra til at Holmlia senter blir et levende samlingspunkt for bydelen. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Very good, og gjennomføres som en fossilfri byggeplass. Kontrakten er en totalentreprise, med en kontraktssum på om lag 366 millioner kroner ekskl. mva.

Betonmast Oslo signerte allerede høsten 2017 en samarbeidsavtale om å videreutvikle prosjektet nye Holmlia Senter sammen med OBOS. Planleggingen har gitt gode løsninger for prosjektet, og nå er partene klare for å gå i gang med å gi Holmlia et positivt løft.

Gode løsninger

– Vi er glade for å kunne være med og bidra til å gi Holmlia et velfungerende senter, uttaler Lars Bø, teknisk sjef i Betonmast Oslo. Under planleggingsperioden har vi og OBOS funnet frem til gode løsninger som vil gjøre det nye senteret til et moderne og samlende senter. De som bor på Holmlia vil nå få en etterlengtet møteplass til allsidig bruk. Nå skal det bli godt å komme i gang, avslutter Bø.

Prosjektet består av en kombinasjon av kjøpesenter og kontorbygg med tilhørende parkering. I tillegg beholdes deler av dagens senter samtidig som det etableres flere nye torg, sykkelvei og møteplasser i området. Nybygget oppføres inntil eksisterende kjøpesenter og 1. etasje skal innlemmes i det nye senteret. Totalt blir prosjektet på ca. 23.000 m2 BRA.

Foto av seks menn, tre fra Betonmast Oslo, tre fra OBOS Forretningsbyg
En konstruktiv samarbeidsperiode mellom aktørene har ledet fram til gode løsninger for nye Holmlia Senter. Nå er kontrakten signert, og selve byggearbeidene kan starte. Fra venstre: Ole-Bjørn Bakke, Lars Bø og Stig Rømo fra Betonmast Oslo, og Nils Morten Bøhler, Geir A. Fredriksen og Geir Graff-Kallevåg fra OBOS Forretningsbygg.

– Betonmast har betydelig erfaring med prosjekter med miljøprofil, og ser frem til å utnytte disse erfaringene i arbeidet med BREEAM-sertifiseringen og fossilfri byggeplass, uttaler Stig Rømo, prosjektleder i Betonmast Oslo.

Illustrasjon av lyst bygg med torg med folk foran

Betydelig innsats

Administrerende direktør i Betonmast, Jørgen Evensen, berømmer sine medarbeidere for arbeidet de har lagt ned i prosjektet hittil i prosessen.

– Våre dyktige og kunnskapsrike medarbeidere har den siste tiden signert flere store samarbeidsprosjekter. Vår foretrukne arbeidsform er samarbeid og tidlig involvering, noe vi også ser at oppdragsgiverne setter pris på. Det ser vi blant annet også i prosjektet Nye Fjellhamar skole, som vi meldte om sist uke. Vi er inne i en god periode, avslutter Evensen.

OBOS er fornøyde

– OBOS Forretningsbygg er glade for å ha signert kontrakten med Betonmast for realiseringen av nye Holmlia Senter. Etter flere år med planlegging skal vi nå få realisert et nytt og attraktivt senter og nye tiltalende uteområder på Holmlia, uttaler konserndirektør for næringseiendom i OBOS, Nils Morten Bøhler. OBOS sin visjon for nye Holmlia senter er at det skal bli et levende samlingspunkt i bydelen, sier Bøhler.

Prosjektet vil i stor grad bidra til Oslo kommunes satsing på området rundt Holmlia, også kalt Oslo Sør-satsingen.

Høye miljømål

– OBOS har en tydelig bærekraftig profil og har høye miljømål for Holmlia senter. I tillegg til kravene om BREEAM-sertifisert bygg og fossilfri byggeplass er det lagt vekt på avfallsreduksjon, grønne tak og miljøfordeler i driftsfasen som en del av prosjektets miljøstrategi, uttaler Geir A. Fredriksen, prosjektleder i OBOS Forretningsbygg.

Byggestart og rivningsarbeider er planlagt i april, og med en byggetid på om lag 28 måneder, vil nye Holmlia Senter stå klart til bruk høsten 2021.