Hvert år utlyses en 20 prosent åremålsstilling som NysgjerrigPer i Betonmast. I år er Helge Lundsvoll Andersen (36) valgt som konsernets utforsker av nye digitale løsninger.

–  Som NysgjerrigPer skal jeg selvsagt være Betonmasts dedikerte utforsker av innovative og digitale løsninger. I tillegg skal jeg i samarbeid med fremoverlente og nytenkende representanter i alle våre entreprenørselskaper, bidra med å rangere, videreutvikle og gjennomføre de smarteste løsningene i hele konsernet, sier Helge Andersen.

Nettverk for erfaringsutveksling

Målet til Helge er å utvikle et effektivt nettverk for erfaringsutveksling i Betonmast.

– Tilbakemeldingene foreløpig er at det blir veldig bra med et kontaktnettverk på tvers av selskapene. Det å ha et navn, kjenne hverandre og ha felles forståelse for hvilke muligheter som finnes, vil gjøre det mye lettere å dele ideer og erfaringer på tvers av prosjekter og selskaper, sier han.

Helge har jobbet i Betonmast siden 2020, som utleid til prosjektleder i Construction City Cluster, der han har ansvar for teknologi, digitalisering og samhandling i klyngesamarbeidet.

Hva gleder du deg til?

–  Å bli kjent med og oppleve større deler av Betonmast-konsernet. Etter samtaler med alle medlemmene i vårt nettverk, som vi har valgt å kalle DigiForce, har jeg et godt bilde av hva som rører seg innen bruk av ny teknologi ute i prosjektene og selskapene våre. Det ligger mange muligheter i å utnytte digitale verktøy – og tenke litt utafor boksen, sier Helge.

Er det noe spennende du jobber med nå som du ønsker at andre bør vite om?

– Noe av det som er et viktig og dagsaktuelt tema er digital sporing av materialer. Her er det mange enkeltutfordringer som vil måtte løses, men det vil være en nøkkel for mer effektiv logistikk, planlegging og gjennomføring, samt for å skape en mer sirkulær byggebransje, forteller han.

Løfter NysgjerrigPer-rollen

–  Jeg er veldig fornøyd med at Helge ble årets NysgjerrigPer i Betonmast, sier Peter Sandrup, viseadministrerende direktør i Betonmast.

–  Nå løfter vi NysgjerrigPer ut av Betonmast-sfæren, og over i Construction City Cluster-sfæren. Får vi til dette, får vi et ytterligere større nettverk, hvor vi kan gjøre utrolig spennende ting sammen med andre. Det er en unik mulighet, i og med at Helge er prosjektleder i Construction City Cluster, og gjør at vi kan bruke klyngenettverket for å skaffe oss nyskapende partnere, avslutter Peter.