Miljøsertifisert etter ISO 14001

Betonmast har ambisiøse miljømål. Alle Betonmast-selskaper skal på sikt være miljøsertifisert etter ISO 14001. De fleste selskapene har allerede en miljøsertifisering, og i løpet av kort tid vil alle våre datterselskaper være sertifisert etter ISO 14001. Nystartede selskaper sertifiseres fortløpende.

ISO 14001-standarden stiller strenge krav til kontinuerlig overvåking og måling av Betonmasts miljøpåvirkninger. I tillegg settes det strenge krav til overholdelse av regelverk og kontinuerlige forbedringer. Vi søker stadig etter prosjekter med miljøkrav, og stiller ambisiøse miljøkrav til prosjekter i egen regi.

Sertifiseringen gir kundene en sikkerhet om at vi følger alle lover og forskrifter for påvirkning på det ytre miljø, og at vi arbeider kontinuerlig med å redusere våre negative påvirkninger på miljøet. Betonmast har i miljøpolitikken også fastsatt konkrete mål for miljøpåvirkning og materialvalg, som igjen forsikrer kundene at Betonmast finner løsninger og produkter som gir miljøgevinst til prosjektene.

Les mer om ISO 14001.

There seem to be no vacancies right now.