Miljøsertifisert etter ISO 14001

Betonmast har ambisiøse miljømål. Alle Betonmast-selskaper skal på sikt være miljøsertifisert etter ISO 14001. De fleste selskapene har allerede en miljøsertifisering, og i løpet av kort tid vil alle våre datterselskaper være sertifisert etter ISO 14001. Nystartede selskaper sertifiseres fortløpende.

ISO 14001-standarden stiller strenge krav til kontinuerlig overvåking og måling av Betonmasts miljøpåvirkninger. I tillegg settes det strenge krav til overholdelse av regelverk og kontinuerlige forbedringer. Vi søker stadig etter prosjekter med miljøkrav, og stiller ambisiøse miljøkrav til prosjekter i egen regi.

Sertifiseringen gir kundene en sikkerhet om at vi følger alle lover og forskrifter for påvirkning på det ytre miljø, og at vi arbeider kontinuerlig med å redusere våre negative påvirkninger på miljøet. Betonmast har i miljøpolitikken også fastsatt konkrete mål for miljøpåvirkning og materialvalg, som igjen forsikrer kundene at Betonmast finner løsninger og produkter som gir miljøgevinst til prosjektene.

Les mer om ISO 14001.