Kutte klimagassutslipp

Økte klimagassutslipp, målt i CO2 ekvivalenter, er hovedårsaken til klimaendringene. Dersom vi ikke oppnår målsettingene i Parisavtalen vil disse klimaendringene eskalere i takt med global oppvarming. Betonmast skal være med på å bidra til at disse målsettingene nås.

Fossilt brensel er hovedkilden til klimagassutslippene. Derfor skal Betonmast strategisk redusere bruken av fossilt brensel på byggeplassene våre. Vi skal etterspørre fossilfrie eller utslippsfrie anleggsmaskiner, ikke benytte fossilt brensel til byggtørk, og fokusere på å redusere energibruken på byggeplassene våre. Resultatet av dette skal måles i CO2 ekvivalenter i prosjektene våre og rapporteres kvartalsvis.

En effektiv og klimavennlig logistikk av varer og tjenester til og fra byggeplassene våre er viktig fremover. Det vil bidra positivt til klimagassreduksjon i fremtiden. Vi oppfordrer derfor leverandører til mer miljøvennlige leveranser til byggeplassene våre.

Bevisste materialvalg og arkitektur har betydelig påvirkning på byggets totale klimagassutslipp. Gjennom god prosjektering og dialog med beslutningstakere og leverandører, vil vi bidra med vår kompetanse slik at materialer med lavest mulig klimagassutslipp velges, og at materialbruken i sin helhet reduseres.

Biri Omsorgssenter

På Biri i Gjøvik kommune bygger Betonmast Innlandet Biri Omsorgssenter med fossilfri og delvis utslippsfri byggeplass. Prosjektet er det første i Norge som tok i bruk verdens største utslippsfrie anleggsmaskin på en byggeplass. I tillegg ble det benyttet kun maskiner som går på biodiesel.

Prosjektledelsen foran el-gravemaskinen Eldar, sammen med Eldar Vågan, som gravemaskinen har fått navnet sitt fra. Prosjektet var det første i Norge som tok i bruk verdens største utslippsfrie anleggsmaskin på en byggeplass.

Prosjektet har en sterk miljøprofil hvor det i konstruksjonen benyttes prefabrikkerte massivtreelementer, lokal treullisolasjon og lavkarbonbetong. Som miljøvennlig energiløsning skal prosjektet oppfylle passivhusstandarden og energiklasse A. Energiforsyningen er fornybar med solfangere og solceller og varmepumpe fra bergvarme.

 

There seem to be no vacancies right now.