Fremme lokal økologi

Økologisk mangfold

Utbygging skaper endring i landskapet, og kan være med på å ta ut verdifullt økologisk område. Våre naturlige arter og økologiske mangfold er hardt presset, særlig i byer og bynære strøk. Dette blant annet på grunn av rask utbygging, der grøntstrukturen blir nedbygd og fremmede arter kan fortrenge lokalt artsmangfold.

En del av løsningen

Utbygging har tidligere vært en del av problemet. Nå ser vi imidlertid at utbygging heller kan være en del av løsningen – ved å bidra til å øke områdets naturmangfold og økologiske verdi.

Betonmast skal i våre prosjekter fremme tiltak som positivt gagner lokal økologi. Blågrønne tak og utomhusarealer kan være en del av løsningen – både med tanke på lokal økologi, men også overvannshåndtering og klimatilpasning.


Clarion Hotel The Hub

Betonmast har prosjektert og bygget Clarion hotell. Hotellets tak består av takåkeren «Grow Hub» på flere hundre kvadratmeter. Åkeren inneholder mange ulike sorter for å øke mangfoldet og vil produsere mat til hotellets restauranter og gjester. Vekstene gjødsles med kompostert matavfall fra hotellets restauranter og vannes med regnvann.

Foto av småskala grønnsakshage
Grønt tak på The HUB