Vi støtter

Betonmast støtter Aid in Actions arbeid i Kenya.

Siden 2013 har Betonmast støttet Aid in Actions arbeid i Ngumbulu, Kenya gjennom en årlig julegave. Støtten går til konkrete prosjekter, som mikrolån til vanntanker for innsamling av regnvann, drift av skole etc. Nå har Betonmast også bidratt til å bygge et dagsenter og førskole.

Bygging og drift av dagsenter og førskole

Støtten i 2019 og 2020 gikk til tomt, bygg, innredning og videre drift av et nytt dagsenter for utsatte barn i Mekilingi landsby, Nye Toppen dagsenter. Her kan barna få omsorg, oppfølging og mat utenom skoletid. For å utnytte kapasiteten i bygg og ansatte huser også senteret en førskole. Det er behov for flere gode utdanningsinstitusjoner i Mekilingi landsby da dagens institusjon er overfylt. Skolepenger fra førskolen vil bringe inntekter til å lønne ansatte og å kjøpe inn mat til barna på barnesenteret. Vi i Betonmast er stolte av å ha bidratt med noe av det vi kan best – bygge bygg.

Om Aid in Action

Aid in Action er en hjelp-til-selvhjelpsorganisasjon som ble startet i 2008 av Anne Louise Dæhlin, en ung kvinne fra Oslo. I Kenya er det bygget opp en organisasjon som jobber med bærekraftig utvikling, mikrolån til vanntanker for innsamling av regnvann, skolegang, barnesenter, utviklingssenter, gartneri som dyrker frukt og grønnsaker til bruk i skolen osv. Les mer om Aid in Action her. 

Representanter fra Betonmast har vært på besøk i Ngumbulu flere ganger de siste årene. Her kan du lese om besøket i november 2018. 

Lokalt fokus

Som i Betonmast har Aid in Action lokalt fokus, samtidig som det er bærekraftig utvikling som er målet. I alle prosjektene legges det sterk vekt på lokalt eierskap. Målet er å løfte de grunnleggende behovene i området uten at avhengighet av bistand oppstår.

Dette er prosjektene vi støtter:

Vann og jordbruk

Betonmasts samarbeid med Aid in Action startet i 2013, da årets julegave til medarbeiderne gikk til å finansiere et vanntankprosjekt. Gjennom mikrolån kjøper lokale familier vanntanker til innsamling av regnvann i regntida. Pengene tilbakebetales over en periode på 5 år. Midlene som kommer inn igjen brukes til å finansiere nye tanker. Høsten 2018 har de første som kjøpte vanntanker tilbakebetalt sine lån. Åtte medarbeidere var på besøk i november og overvar blant annet en seremoni der de som har nedbetalt sine lån fikk et diplom som viser at tankene er nedbetalt.

Kivanwe - den første som kjøpte vanntank
Kivanwe var den første til å kjøpe vanntank. Nå har hun nedbetalt lånet.

 

I tillegg til de åpenbare helsefordelene ved rent vann til drikke og husholdning, har vanntankene ført til dyrking av papayaer, mangoer, grønnsaker og andre nyttevekster. Tiden og ressursene som tidligere gikk til å hente vann i den tørre elven, kan nå brukes til blant annet skolegang for barna.

Prosjektet har også omfattet vanntanker til barnehjem og skoler og har så langt vist seg bærekraftig, samtidig som det har ført til positive ringvirkninger for de som bor i Ngumbulu. 

Philip Munda (i grønn t-skjorte) er god på å dyrke mango- og papayaplanter på den veldrevne gården sin, samtidig som han underviser andre i hvordan få mest mulig ut av avlingen. Her er han sammen med medarbeidere fra Betonmast i november 2018.

 

Utdanning

I 2015 ble en egen barneskole grunnlagt i Ngumbulu. Ideen bak skolen er å bygge en god bærekraftig skole som ikke er avhengig av støtte, men der skolepenger fra elevene finansierer utdanning til fattige og foreldreløse barn. Skolen har vokst fra 80 elever i 2015 til 290 elever i alderen 3 – 15 år, der halvparten av elevene bor på skolen i ca 3 måneder av gangen.

Afrikanske barn og voksne, sammen med flere medarbeidere fra Betonmast
En delegasjon medarbdeidere fra Betonmast på besøk på Edustep i november 2018

 

Betonmast har bidratt med støtte til brønnboring, prosjektering, tegning og oppføring av hus til internasjonale arbeidere, tegnet en masterplan for området, samt bidratt med datautstyr. I 2016 kjøpte vi inn to skolebusser som henter de barna som ikke bor på skolen. Bussene har vært et viktig bidrag, siden mange av elevene ikke ville hatt mulighet til å komme seg til skolen. Betonmast har også støttet skolen med driftsmidler i vanskelige perioder.

Dagsentre for forsømte barn

Julegavene i 2019 og 2020 bidro til realiseringen av nye Toppen dagsenter for utsatte barn i Mikilingi landsby. Det gleder oss å bidra med det vi kan best – bygge bygg!

Det er etablert tre dagsentre for forsømte barn i Ngumbulu. Her kommer de som trenger det mest for å få et måltid varm mat, gjøre lekser, få oppfølging og være sammen med noen ansvarlige voksne. Betonmast har bidratt med å kjøpe vanntanker til barnesenterne.

Ved flere anledninger har medarbeidere fra Betonmast besøkt Ngumbulu. Det gir stor glede å se at midlene vi har bidratt med kommer til de grader til nytte. Vi er stolte av hva vi er med på – og ikke minst hva menneskene i Ngumbulu får til!